Em plau molt que una entitat tan prestigiosa com la Fundació Bofill ratifiqui el que ja vaig escriure en un apunt a finals del mes de juny. El vaig titular "No a l'apartheid escolar". Aquell apunt va suscitar algun comentari que mostrava el desacord amb el meu plantejament. Un desacord, només faltaria, ben legítim.

Com deia, ara la Fundació Bofill certifica aquesta pràctica en l'ensenyament secundari del nostre país. Un de cada tres instituts practica aquesta segregació. Ferran Ferrer, catedràtic d'Educació Comparada, ha dirigit l'informe de la Fundació. L'informe confirma que a part dels instituts que generalitzen aquesta pràctica, n'hi ha d'altres que la practiquen parcialment, en algunes matèries.

El curiós del cas és que els resultats pedagògics obtinguts amb aquesta pràctica són inferiors als que obtenen els centres que no la practiquen. La meva intuició no científica no anava del tot errada. A part de l'incompliment del sistema educatiu que la legalitat vigent estableix, els resultats educatius obtinguts amb aquesta segregació tampoc no la justifiquen.

Tindrà la publicació d'aquest informe alguna repercussió? Els instituts que segreguen la canalla segons les seves hipotètiques capacitats es replantejaran aquesta pràctica? El departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya té alguna cosa a dir-hi? Els pares que demanen aquesta segregació s'hi repensaran?

Sóc escèptic sobre la repercussió i la revisió que l'informe suscitarà en els diferents agents educatius del nostre país. Si els resultats educatius no justifiquen aquesta pràctica, caldria abandonar-la. Si no s'actua en conseqüència, hauré de pensar que la seva justificació no es troba en la recerca d'un millor aprenentatge dels nens i nenes de Catalunya. Hi deu haver altres justificacions per continuar amb l'apartheid. Potser una major comoditat per als professors? Potser un intent d'amagar mancances en el propi professorat per a estimular l'aprenentatge dels nostres joves? Potser la voluntat de treure's la responsabilitat de damunt i passar-la als estudiants?

L'informe també assenyala l'estigmatització que aquesta pràctica suposa per a molts joves del nostre país.

No ho sé, però penso que l'estudi no hauria de caure en l'oblit. Però em temo que això serà així. Tan de bo jo hagi de canviar d'opinió. Ja m'agradaria. I que consti, no tinc cap filla que vagi a educació secundària encara. Una hi anirà ben aviat, segur que llavors me n'assabentaré de com me la cataloguen, si plenament capaç o només parcialment.