S'ha escrit molt al voltant de l'actual crisi econòmica. I més que se n'escriurà, perquè em sembla que la cosa va més aviat per llarg que no pas per curt. S'ha escrit molt dels responsables directes, els bancs, els especuladors, els directius sense entranyes de moltes multinacionals, l'afany de guanyar calers i presentar beneficis desorbitats mitjançant l'enginyeria financera, la idea que el capitalisme sense regles era la panacea. Ben segur que tots aquests són els responsables màxims de la situació que vivim. (Segueix)