La pobra Hvala es veu que ha de pagar els plats trencats a la Vall d'Aran. És curiós, si mes no, els pocs detalls que s'han donat de l'atac que l'ossa Hvala va protagonitzar contra un caçador de la Vall d'Aran fa molts poquets dies. Pel que he pogut llegir, la crònica del succés és prou confusa. Tot plegat em fa pensar que darrera d'aquest fet s'hi amaguen altres tipus d'interessos que poc tenen a veure amb tota aquesta història. (Segueix)