Abans, i quan dic abans vull dir en temps del meu record, les dones no tenien la regla, ni la menstruació, ni el període, ni la menorràgia, ni la menorrea... tenien, la mala setmana.

   Aquesta eventualitat, per molt natural que fos, les noies el portaven amb molta discreció, per no dir que es mantenia d’amagat, i la canallota, així que ens anàvem fent més grans només associàvem la mala setmana amb les nenes, i de la seva vinguda ens en solíem assabentar pels germans, que ho feien avinent, com una bona notícia, com quan en el nostre cas, ja ens saltaven els resolis. Des d’aquell primer coneixement ja relacionàvem el fet, amb el sexe: quan una nena ja té la mala setmana ja pot tenir fills per una banda, i per altre, quan es te la mala setmana no es pot xivar, al menys era el que ens pensàvem.

   El secretisme amb que ho portaven les nenes, que algunes fins i tot ho amagaven a les seves mares, resultava absurd en el cas de les noies grans o les dones, ja que al rentador, tothom podia veure com es rentaven les talles, una mena de tovalloletes de rus, que acuradament plegades es posaven a l’entrecuix per absorbir la sang vessada. Com que les calces a les dones al ser de cotó els hi anaven molt balderes, les talles tenien unes bagues per a poder-les mantenir subjectes a prop de la xona. Tot això ara és prehistòria, sobretot des de l’aparició de la cel·lulosa, les compreses i el tampax.

   La mala setmana tenia efectes secundaris en els treballs del camp, ja que hi havia la creença de que, si una dona tenint la regla tocava les plantes, aquestes es malmetien i fins i tot es podien morir. Com que hi havia unes feines agrícoles molt típiques de les dones com esporgar i lligar les tomaqueres, collir bajoques, escavallar els sarments de la vinya, etc., s’havia de tenir en compte al menys pels que s’ho creien.

   Això a vegades conduïa a segones intencions. Per una part, podia servir d’excusa per evitar anar al tros uns quants dies més del compte, si es falsejaven les dates allargant-les més del compte, o en cas contrari, algunes xicotes que anaven a jornal, amagaven el fet per no perdre part de la setmanada.

   No he pogut pas esbrinar que hi pot haver de cert o fals en aquesta influència sobre la fisiologia vegetal, en tot cas, potser també hi té a veure que els cellers on produeixen el vi kosher pels jueus, ni als cellers, ni a les vinyes hi poden treballar dones.