Al llarg i ample dels darrers anys, m’he preguntat i he preguntat moltes vegades: com és que a Vila-seca no hi ha cap emissora, ni de ràdio, ni de televisió?

   Hi ha pobles o viles o ciutats d’entitat semblant o fins i tot de menys població que la nostra, que en tenen de l’un o de l’altre mitjà de comunicació. A la vora mateix tenim Cambrils, que té ràdio i TV, igual que a la Selva del Camp, o Constantí que té emissora de ràdio, com també en té Mont-roig, això sense moure’ns dels municipis de la vora.

   Els mitjans a que em refereixo poden ser públics o privats, però en general, solen ser de titularitat municipal en el cas dels pobles o privats en els cassos de Reus i Tarragona.   Tan els uns com els altres estan agrupats en alguna xarxa que dona cobertura a la programació mes enllà de la pròpiament local, que bàsicament és la que li dona sentit o justificació.

   Val a dir que fa uns quants anys hi hagué un intent de fer una emissora local de TV, que va emetre unes quantes setmanes amb l’anagrama de TVV, els promotors de la qual, convocaren a unes quantes persones que els van animar a seguir endavant amb el projecte, però sense l’entusiasme que possiblement esperaven, i la TVV es va morir abans de nèixer.

   Actualment, a Vila-seca hi ha un bon ventall de professionals dels mitjans audiovisuals, cosa que encara fa més difícil d’entendre que seguim estant orfes de missatgers de les ones o de la fibra òptica. Esperem que sigui per poc temps.