[Món ] 28 Novembre, 2008 19:04

Segons el Fabra l’ètica és la disciplina filosòfica que tracta de la moral. I segons el mateix diccionari la moral és la disciplina filosòfica o teològica que tracta de les accions humanes, quant a llur bonesa o malesa. Aquests dies de crisi econòmica m’ha vingut al pensament, en més d’una ocasió, comportaments diversos d’alguns personatges del món econòmic, polític o social que des del meu punt de vista són poc morals o poc ètics.Tot seguit, però, m’adono que en aquest pensament hi ha inclosa una trampa. La trampa, en la meva opinió, rau en relacionar el moment, el context, al comportament que jutgem. Jo no sóc ni moralista, ni un estudiós del comportament humà, en quant a si ha de ser considerat bo o dolent. Déu me’n guard, que deien abans. Però sí que tinc la meva pròpia opinió de què és èticament reprovable i de què no.En aquests moments de dificultat econòmica hem pogut veure comportaments humans que han estat reprovats per produir-se en moments de penúria monetària i que sembla ser que produïts en altre moment no ho serien. En posaré uns quants exemples. (Segueix)

[Catalunya ] 28 Novembre, 2008 09:13

El jutge degà de Barcelona acusa els Mossos d'Esquadra d'assetjar-los. Carai, carai! Es veu que els jutges són humans i no els agrada ser notícia en clau negativa. El gremialisme és una tendència que massa sovint apareix en alguns estaments públics quan algun dels seus membres és condemnat o enxampat en alguna conducta democràticament reprovable. Ho podem veure en molts exemples, els jutges, els Mossos, els mestres, etc. (Segueix)