1. El més bàsic, el plaer que aconseguim a traves de les sensacions que ens proporcionen els 5 sentits (gust, tacte, olfacte, vista i oida).
  2. Felicitat emocional, amor, afecte i estabilitat sentimental.
  3. Felicitat material, el que tenim, el que obtenim, amb qui estem, tant a nivell d'objectes, de titols o laboralment.
  4. Capacitat de disfrutar del que tenim, desvinculant els objectes i les propietats materials, buscant l'armonia amb si mateix i la pau interior. Equilibri interior entre el jo espiritual i el jo material.
  5. Nivell més elevat a titol espiritual. Anar més enllà dels sentits, de les coses materials, estar per damunt de tot lo fisic d'aquest món.