Dix l'amat a l'amic: Saps, encara, què és amor?
Respòs: Si no sabés què és amor, ¿sabera què és treball, tristícia e dolor?