El passat dimecres 17 de desembre el Parlament Europeu es va convertir en la institució europea més pròxima als ciutadans europeus. La institució europea que més sensible s'ha mostrat al sentiment de la majoria dels ciutadans i ciutadanes europees. La UE s'ha anat construint bàsicament a esquenes dels seus ciutadans. Amb això no vull dir que sigui contrari a la construcció europea. Simplement, afirmo que això ha estat així, des de Jean Manet. Malgrat ser així, jo etic convençut que en línies generals la construcció econòmica i política europea és tot un encert. El fet, però, que la seva construcció s'hagi fet de la forma que s'ha fet, implica que els seus ciutadans se senten lluny de les seves institucions. (Segueix)