Commemorem aquests dies el seixantè aniversari de la declaració dels drets humans. És una fita, si més no en el pla teòric, molt important. En el pla pràctic penso que també. Ens serveix per recordar-nos que ens queda molt per fer encara. Però fou prou important que els humans, després de la segona guerra mundial, es posessin d'acord en fixar una sèrie de drets de les persones que caldria respectar. (Segueix)