PATRIMONI HISTORIC i ARTISTIC


GIRONA - Comencen les obres per restaurar l'interior de Sant Feliu de Girona . 01.09.08

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 19:34


D,C,.
Girona

Les obres de restauració del campanar i la façana de Sant Feliu van fer possible la detecció d'alguns defectes constructius que afecten molt especialment la nau gòtica central. Segons va anunciar divendres el titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Joaquim Nadal, després de comprovar l'existència d'aquests defectes, per mitjà de l'Incasòl es va redactar un projecte que el juliol va ser aprovat tècnicament, es va fer la licitació i es va adjudicar el mateix mes. Gairebé un mes després començaven les obres, que duraran sis mesos, fins al 28 de febrer del 2009, tot i que existeix el compromís que una setmana abans de Sant Narcís ja s'hauran enretirat les bastides.

Neteja, eliminació de desplacació de la pedra, restauracions puntuals, eliminació d'eflorescències i sals són només algunes de les actuacions que es faran, i que són qualificades per l'equip redactor del projecte –Fuses-Viader i Jordi Paulí– de «necessàries i urgents», pel trobament «en els darrers temps, fins i tot recentment» de restes de material caigut dels arcs apuntats. Les obres a fer són:

 


NETEJA DE LES PARETS.

Serà superficial: eliminació de dipòsits de pols, crostes i material que no estigui assegurat projectant aigua a pressió i pols de silicat d'alumini a baixa pressió. Els elements escultòrics es faran a mà amb raspalls i dissolvents.


EFLORESCÈNCIES I SALS.

S'eliminaran les que existeixen –sals solubles i insolubles– a la volta, paraments i pilars. Impermeabilització de la unió entre el carcanyol de la volta i el mur perimetral per evitar l'entrada d'aigua.


REPICATGE DE MORTERS.

Es durà a terme a les juntes dels carreus dels paraments, les voltes i les zones en pedra tallada en mal estat, amb un rejuntament posterior amb morter de calç acolorit per a la seva integració a la pedra.


ESQUERDES.

N'hi ha en paraments, voltes i pedres dels arcs apuntats. El segellament es farà amb grapes amb armadures d'acer inoxidable, i s'ompliran les perforacions amb injeccions de morter.


ESTABILITZACIÓ DE LA VOLTA.

Per fer-ho cal fer la unió correcta de la volta amb el mur perimetral de la nau, i eliminar forats existents que permeten l'entrada de llum i aigua. Els carcanyols de la volta, mancats de material, s'ompliran de morter per travar-ho tot correctament amb els murs. També s'impermeabilitzarà la zona per impedir l'entrada d'aigua a través dels badius de les golfes.


SUBSTITUCIÓ DE PEDRES.

Alguns carreus de pedra estan deteriorats i, per tant, cal substituir-los, així com elements tallats de les impostes, les nervadures dels arcs apuntats i dels finestrals. La substitució es farà amb peces iguals de pedra de Girona.


ELIMINAR DESPLACACIONS.

En alguns punts la pedra perd consistència i comença a afectar-la un procés d'exfoliació. Cal eliminar el material malmès i igualar la superfície amb una buixarda –una mena de maceta–, fer l'acabat final amb una veladura –tècnica pictòrica– i aplicar-hi pigments naturals per aconseguir la integració de la superfície tractada amb l' entorn.


RESTAURACIONS PUNTUALS.

Restauració de les columnes, capitells i arcs del trifori, emmascarats per una pel·lícula de calç. Després de la neteja manual es faran integracions i cosits de fissures.


FINANÇAMENT CONJUNT

Les obres es van presentar ahir en un acte en què hi havia Nadal, l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, el ponent de Cultura de la Diputació, Roger Zamorano, el provicari general del Bisbat, Joan Naspleda, i el rector de Sant Feliu, Pere Domènech, a més de Josep Paulí, arquitecte i un dels responsables del projecte. Nadal va explicar que la Diputació i l'Ajuntament finançaven la restauració amb 60.000 euros, i que la resta la posava el DPTOP, per mitjà de l'Incasòl.

 

 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2981557


BOLIVIA - Destruyeron seis tumbas y restos precolombinos

noticies del mon - — Publicat per josep.m @ 11:51

 


 Foto: Nicolás Quinteros / La Razón.
• Es la única que queda en pie. Aunque fue saqueada, nunca se estudió científicamente. 
 
Seis tumbas precolombinas, con sus ajuares de cerámica, fueron arrasadas por una construcción privada. En el sitio, ubicado a 10 minutos de Achumani, sólo queda una torre que está en peligro.

 La pala mecánica de una construcción privada destruyó al menos seis tumbas e incontables cerámicas y restos óseos de los chullpares precolombinos de Kellumani, que se encuentran en la zona de Ch\'ijipata, a 10 minutos del barrio paceño de Achumani. Del tesoro arqueológico —uno de los pocos que se conservaban en el área urbana— apenas queda una torre que peligra.

El lunes, Karina Aranda, la arqueóloga de la Dirección de Patrimonio de la Oficialía Mayor de Culturas, llegó a la zona para iniciar los trabajos de rescate programados desde hace meses y encontró que tres días antes una pala mecánica había arrasado con seis cistas (tumbas) y los restos de dos torres que habían estado allí desde hace mil años.

“Compraron el terreno adyacente al chullpar y le metieron tractor; han destruido no sólo cerámica, sino restos óseos y no sabemos qué más”, explica Aranda mostrando trozos de cerámica que se hallan en el suelo mezclados con piedras, tierra y basura.

A pocos metros, el nuevo vecino sigue dirigiendo una cuadrilla de albañiles. “Yo compré el terreno hace 15 días y como me urge construir un galpón, traje la pala, nadie me dijo que esto era arqueológico”, justifica.

“Esta fue un área funeraria que perteneció a los primeros asentamientos aymaras, que habitaron lo que hoy es el valle de La Paz entre 800 y 1500 después de Cristo”, sostiene el arqueólogo Carlos Lemus, quien durante años denunció la destrucción paulatina del sitio. “La Alcaldía estaba notificada y no tomó acciones; pese a las campañas de concientización, los comunarios tampoco lo impidieron”, afirma.

Al respecto, la directora de Patrimonio de la Alcaldía, Wilma Cordero, informa que ninguna dependencia edil autorizó la nueva construcción. “Ahora corresponde que la Subalcaldía Sur fiscalice las obras para evitar más destrucciones”, asegura.

Según Cordero, no existe una ordenanza que proteja áreas patrimoniales. “Aún se puede salvar la torre”, alerta Lemus.

 

 

 http://www.la-razon.com/versiones/20080723_006342/

nota_253_637411.htm


Powered by LifeType