Divendres 25 de gener va morir a Valls un noi de 34 anys mentre treballava en una teulada al polígon industrial. CCOO ja ha demanat una investigació profunda perquè els primers indicis apunten que no es complien les normes de seguretat indispensable. Avui dia hi ha mitjans suficients per a garantir la seguretat dels treballadors.

Un accident laboral i mortal és un fracàs de tota la societat. Fracàs de la llei, fracàs en el control del compliment de la llei, fracàs de les empreses que dia rere dia incompleixen la normativa i posen en risc els seus treballadors, fracàs dels sindicats, que hem de vetllar per denuciar les empreses delinqüents i fracàs en la conscienciació dels treballadors i treballadores, en el sentit que cada un de nosaltres ha d'exigir poder treballar en seguretat.

Aquesta setmana passada, mentre el Director de Relacions Laborals de la Generalitat presentava a Tarragona el balanç d'accidents de l'any 2007, va morir un altre treballador a Vilallonga. En tota la setmana, cinc dies, han mort a Catalunya 4 persones mentre treballaven.

És un escàndol. Personalment, penso que fins que la via penal no sigui la jurisdicció habitual per dilucidar responsabilitats en matèria de Seguretat i Salut, serà difícil que ens en sortim.

Comencem nova setmana, creuem els dits. I com es deia abans, "que Déu hi faci més que nosaltres", perquè el que fem nosaltres és ben poc.