S'acaba un any i en comença un altre. Aquest fet no té, realment, massa importància per la majoria de les vides de la majoria de les persones. De fet, tot això dels anys no obeeix a res més que a la immensa necessitat que els éssers humans tenim de mesurar-ho tot. Fins i tot, sembla que hi ha un gran consens en el fet que el monjo medieval a qui li van encomanar datar el naixement de Jesús, va errar el tret al voltant de 4 o 6 anys. Però no hi fa res. Hi ha mesures molt més importants, com les que pertoquen als diners. En aquest cas, sí que seria important un error. (Segueix)