Divendres 25 de gener va morir a Valls un noi de 34 anys mentre treballava en una teulada al polígon industrial. CCOO ja ha demanat una investigació profunda perquè els primers indicis apunten que no es complien les normes de seguretat indispensable. Avui dia hi ha mitjans suficients per a garantir la seguretat dels treballadors.  (Segueix)