Analitzant la situació política actual, des d’una perspectiva social, es podria arribar a interpretar que l’evolució democràtica ha passat per tres etapes molt diferenciades. Primer va ser l’anomenada transició, durant la qual el silenci i el conformisme van ser per a alguns un preu més que justificat per aconseguir superar la fase franquista. Després va arribar la renovació de tendències polítiques al govern espanyol, època en que la verborrea de Felipe González aconseguia fer creure a les multituds que la democràcia era real i que els vots de la majoria popular eren tinguts en compte. Anys més tard es constatava que la llibertat d’expressió era una realitat que s’instaurava també a les cambres parlamentaries. Després del mític “váyase señor González” s’obria una nova etapa,  (Segueix)