Hom no sap del cert si nou reunions de negociació de conveni són moltes o són poques. Diria que la resposta dependrà del criteri en el qual ens fixem. Si ens fixem en la història de les negociacions de la nostra empresa, segurament contestaríem que en són poques. Però si ens fixem en la feina feta fins al moment present i la que ens queda per fer, potser podríem contestar que són moltes. En aquests moments, són més els temes que hem tancat, que no pas els que resten per tancar. (Segueix)