Trobo que l'alcaldessa de Valls, la senyora Dolors Batalla, té un morro que se'l trepitja. Dic senyora per educació, però penso que per actuacions com la que motiven aquest post no se'l mereix gaire aquest tractament. La qüestió és que el govern municipal, l'alcaldia i la regidoria de cultura, es veu que no saben com resoldre la negativa de la Colla Vella a no ser els darrers en tancar diversos seguicis de carrer. La Colla Vella considera que ella és qui sempre ha de tancar aquests seguicis o processons que per la festa major i en altres ocasions desfilen per Valls. Els motius que esgrimeixen no els vull comentar aquí i no tenen massa rellevància pel cas que ens ocupa. (Segueix)