Sap greu que un nom tan bonic sigui el causant d'un petit rebombori local. Bé, de fet no és el causant, segurament és la víctima. Els causants, com passa sovint, serien més aviat una administració local i una de nacional, que vetllen més pels seus interessos que no pas pels dels seus administrats. Ruanes, però, per desgràcia, anirà per sempre associat a la mort del barri antic de Valls. (Segueix)