Llegeixo amb tristor un escrit de la Comunitat educativa de l'Escola Pública Mare de Déu de la Candela de Valls lamentant que s'ha tornat a perdre una altra oportunitat per a actuar sobre un desequilibri històric en el repartiment equitatiu dels fills de la immigració entre els diversos centres escolars de Valls. L'objectiu del plantejament de la comunitat educativa de la Candela és facilitar el major grau d'integració dels nou vinguts, o sigui, donar-los una oportunitat real d'integració, i un equilibri en la ratio que cada escola vallenca ha de tenir per a aconseguir aquest objectiu.

Es lamenta, en el mateix escrit, que tothom fa el sord davant els seus plantejaments. Des de la meva humil posició, he parlat en més d'una ocasió en aquest bloc sobre aquest tema i també a Ràdio Valls en la tertúlia en la que participo des de fa uns dos anys. Entenc la desesperació de la comunitat educativa de la Candela, els entenc perfectament, perquè, des del meu punt de vista, estem davant una injustícia que clama el cel.

Per una banda, trobem les escoles cristianes que a la nostra ciutat són les escoles d'elit que, malgrat rebre cabals públics, es desmarquen d'aquesta obligació d'atendre les necessitats reals de la societat. Des del meu punt de vista, també fan un flac favor a l'ideari cristià d'estar al costat dels més pobres i marginats. 

A l'altra banda, hi trobem una escola pública, en aquest cas la meva, que amb un historial dels que anomenem progre, s'oposa a acceptar mecanismes que facin viable un repartiment equitatiu de la nova emigració que no lesioni la qualitat de l'ensenyament, a l'ensems que faci possible l'oportunitat d'una major integració a la societat que els acull. En Javier Marías ja es queixa de fa temps que avui dia es defensen plantejaments conservadors i retrògrads revestint-los d'una pàtina d'esquerres i progressista.

La realitat actual a Valls ens mostra una escola, la Candela, que acull a les seves aules un percentatge d'mmigració insostenible. El 70% del seu alumnat és immigrant. Això en una societat, la vallenca, amb un 17% d'immigració. El desequilibri, com es pot observar, és descomunal. Jo diria que insostenible des de tots els punts de vista. Aniria més enllà, diria que és immoral. És condemnar l'escola, condemnar la comunitat educativa i condemnar una part dels futurs ciutadans de Valls a una marginació en un guetto sociològic.

Davant d'aquesta problemàtica, la comunitat educativa vallenca gira l'esquena a aquesta realitat. L'ajuntament de Valls també. L'Ajuntament desisteix de les seves responsabilitats de governar sobre aquest desequilibri. I això no és responsable.

Les escoles concertades també giren l'esquena a aquesta realitat com si el problema no els incumbís. La majoria de les escoles concertades de Valls són regentades per comunitats catòliques. Xocant, no? M'agradaria sentir les seves argumentacions, perquè fins ara encara no he sentit la seva veu enlloc. No haurien de parlar públicament sobre la seva posició? perquè si no ho fan costa d'entendre com fan compatible el seu posicionament respecte a l'ideari cristià que suposadament defensen. D'aquesta manera podríem saber si els seus arguments són sòlids o no. Podríem conèixer si tenen plantejaments alternatius reals que tendeixin a resoldre el problema. Tenen alguna cosa a dir?

En una altra banda, tenim l'escola pública Enxaneta, l'única escola pública que s'oposa a la proposta de l'escola la Candela. Tampoc no en conec els seus arguments, les seves alternatives. Com ja he dit, és l'escola on han anat les meves filles i on encara n'hi va una. Jo no sé en quin òrgan prenen la seva  posició. Debat entre els pares, obert a la participació per a conèixer quina és l'opinió d'una part de la seva comunitat educativa no n'hi ha hagut. Per tant, m'agradaria conèixer els arguments que presenta en nom nostra en el Consell Escolar vallenc. Trobo que els pares hi tenim dret. Més si tenim en compte la condició d'escola pública i més si atenem el seu passat històric com a centre docent dinamitzador dels nous corrents educatius en èpoques passades.

Tot plegat em sembla inadmissible. La manca de solidaritat de la comunitat educativa de Valls respecte a aquest problema és flagrant. La inhibició de l'Ajuntament és greu. Si els mecanismes de consens no funcionen solidàriament, els òrgans de govern en matèria educativa, ja sigui municipal o nacional han d'intervenir i actuar, però em sembla que no es pot acceptar l'estatus quo actual sense fer-hi res.

Animo, doncs, a la comunitat educativa de la Candela que no defalleixi. Que no llenci la tovallola. Que insisteixi. No estan sols, encara que puguin tenir aquesta sensació.