Llegeixo amb tristor un escrit de la Comunitat educativa de l'Escola Pública Mare de Déu de la Candela de Valls lamentant que s'ha tornat a perdre una altra oportunitat per a actuar sobre un desequilibri històric en el repartiment equitatiu dels fills de la immigració entre els diversos centres escolars de Valls. L'objectiu del plantejament de la comunitat educativa de la Candela és facilitar el major grau d'integració dels nou vinguts, o sigui, donar-los una oportunitat real d'integració, i un equilibri en la ratio que cada escola vallenca ha de tenir per a aconseguir aquest objectiu. (Segueix)