Segons he pogut llegir al setmanari EL PATI de Valls, el Consell Escolar de la ciutat ha rebutjat una proposta de l'escola La Candela que proposava un canvi de ratio amb l'objectiu d'anivellar el percentatge d'immigrants de totes les escoles de la ciutat. La proposta va ser rebutjada, segons explica el setmanari, per l'oposició de les escoles concertades i per una de pública.

A la Candela hi ha classes on només hi ha 4 alumnes catalanoparlants. Déu, n'hi do. Els opositors a la mesura van fer servir els seus arguments per a oposar-se al canvi proposat, uns arguments que poden convèncer més o menys, però que deixaven la problemàtica del panorama escolar vallenc en el status quo original. No em ve massa de gust ara discutir la decisió, ni els arguments. Ni tan sols si la proposta era encertada o no. Però sí que vull deixar constància que el problema persisteix. Seria una llàstima que en rebutjar la proposta concreta es rebutjés la necessitat de cercar solucions a la situació.

Sembla que la ciutat de Valls ocupa un lloc prominent en la segregació escolar a Catalunya. Així ho indica un informe del Síndic de Greuges. Ni els poders públics, ni la comunitat educativa vallenca, poden amagar el cap sota l'ala i no resoldre la situació. Penso que hi ha raons objectives que ens han dut a aquesta situació i que és responsabilitat dels organismes esmentats buscar remei a la situació. No fer res al respecte només contribueix a accentuar el problema. El departament d'educació, l'ajuntament i la comunitat educativa, les escoles de Valls, haurien de fer ben seu el problema. Ningú hauria de pretendre mantenir una situació privilegiada per damunt de qualsevol altra escola.

Mantenir aquesta situació no és només un problema escolar. És un problema social que hauria de preocupar tots els ciutadans. Volem que la immigració s'adapti i faci seus els valors, la llengua i els costums catalans, no? Doncs siguem conseqüents. No cercar solucions a la problemàtica escolar actual és posar barreres a la integració que diem perseguir. Espero que amb el rebuig a la proposta de la Candela no s'hagi donat un cop de porta a la recerca d'altres propostes que ens ajudin a avançar cap a una societat cohesionada, sense guetos, que, tot i respectant la cultura de cadascú, faci que els nostres ciutadans, antics i nouvinguts, tinguin un punt de trobada comú a la nostra societat, un punt de trobada que ha de girar al voltant d'uns valors compartits a la nostra terra durant segles, a una llengua de contacte que ha de ser la nostra i a un futur esperançat com a ciutat i com a poble.