Segons he pogut llegir al setmanari EL PATI de Valls, el Consell Escolar de la ciutat ha rebutjat una proposta de l'escola La Candela que proposava un canvi de ratio amb l'objectiu d'anivellar el percentatge d'immigrants de totes les escoles de la ciutat. La proposta va ser rebutjada, segons explica el setmanari, per l'oposició de les escoles concertades i per una de pública. (Segueix)