Ara que el Tribunal Constitucional té tanta feina a decidir si els catalans, en la visió de la constitució espanyola, som o no som una nació, estaria bé que els magistrats del tribunal llegissin documents com el del papa Lleó X que autoritzava als jueus de la nació catalana, expulsats de la península ibèrica el segle XV pels mal anomenats reis catòlics, a construir la que seria la més important sinagoga de Roma. El papa Lleó X no tenia els problemes que els magistrats espanyols semblen tenir sobre si els catalans formem una nació o no. Ell ho tenia ben clar i escrivia en l'autorització de la sinagoga en ple segle XVI aquest text: "universis judeis nationis Cathalanorum in Alma Urbe degentibus". Queda clar no?

Al carrer català de Roma encara hi ha avui dia una sinagoga jueva en actiu.