Han passat les eleccions al parlament nacional. Vull fer una breu pinzellada a alguns dels resultats i a alguns dels símptomes que em sembla endevinar en aquests resultats. D'entrada , caldria deir que tota anàlisi postelectoral corre el risc de ser esbiaixat. Intentaré en l'espai més reduït possible dir tot el que em sembla rellevant dels resultats. (Segueix)