Passen els mesos i no sembla que els brots que se'ns insinuen tinguin prou força per a brostar. Dic brots, sense l'adjectiu verd, perquè els brots acostumen a ser verds. Per tant, l'adjectiu no aporta cap novetat al que ja expressa el substantiu. Les grans empreses tornen a guanyar diners a dojo, però els problemes financers continuen i els ciutadans europeus seguim finançant i afiançant models i bancs que més ens valdria que s'enfonsessin. En el pla social les coses no sembla que millorin, més aviat el contrari. Les crisis ens assoten arreu i per tot. Sempre es diu que de les crisis sempre se'n poden extreure lliçons positives, que són una oportunitat per al creixement, ja sigui personal, ja sigui col·lectiu. La realitat actual no convida a l'esperança. Des del meu punt de vista, el més greu de l'actual crisi no és la multiplicitat d'efectes negatius pels quals ens fa passar en aquests moments, sinó més aviat la incapacitat que la nostra societat demostra per a extreure'n les lliçons adequades per a superar-la. Com que cada dia els mitjans i els representants polítics en parlen, sembla que alguna cosa s'estigui movent, però és un miratge. L'objectiu és que res no es mogui. Els interessos econòmics, el poder, la capacitat d'influència, l'enriquiment fàcil i ràpid és el que compta. Les persones i el seu benestar és el que menys importa. (Segueix)