Ara que s'ha resolt feliçment el segrest del dos cooperants de BCN Acció Solidària s'ha obert un debat que fins ara tothom mantenia en stand by, per evitar males interpretacions mentre els dos cooperants eren en mans dels seus captors. Com exercir la solidaritat envers les persones i els països necessitats d'ajut  material i humà? Durant molts anys fou l'església catòlica qui va capitalitzar l'ajut als necessitats de l'anomenat tercer món. Primer va ser amb la colonització, que duia aparellada la tasca proselitista dels primers missioners que anaven a convertir pagans. La tasca missionera va evolucionar amb el pas dels segles i els missioners, ajudats per l'aire fresc de, per exemple, la teologia de l'alliberament van iniciar una tasca social irreemplaçable i que va donar i segueix donant els seus fruits. A l'Amèrica Llatina, a l'Àfrica, entre els pobres, els malalts de SIDA o malària, etc. Els missioners cristians, van més enllà de les doctrines oficials del Vaticà perquè trepitgen la realitat de cada dia de la gent d'aquests països. (Segueix)