La senyora Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, ha estat vilment atacada en la seva dignitat com a persona i com a professional del periodisme. L'autor de les diatribes contra la senyora Terribas ha estat un càrrec municipal socialista que les ha fet públiques a través, sembla, del seu blog. El senyor en qüestió, per dir-ne d'alguna manera, és president de l'Institut Metropolità del Taxi. El seu nom Miguel Ángel Martín. (Segueix)