La mort d'en Michael Jackson ha trasbalsat molta gent. L'anomenat rei del pop ha mort relativament jove. Cinquanta anys és una edat intermitja però que avui dia, al món occidental, la majoria considera massa aviat per morir. Jo estic a punt de fer-ne cinquanta i no sabria dir si em considero gran o jove. De fet, no em preocupa gaire, segurament tot plegat és una convenció relativa. No vull fer un panegíric del més petit dels Jackson. No era una figura que m'atragués, però he de reconèixer que algunes de les seves cançons no em desagraden. D'altres no em diuen gaire cosa. (Segueix)