Portal e-Catalunya

Publicat per fxsabate | 14 Oct, 2009

   

  roda de premsa sobre l'acolliment lingüçistic el 5 d'octubre de 2009

   

   

  Els professionals de l'acolliment lingüístic potenciaran l'intercanvi de coneixements a través del portal e-Catalunya

   

  Els professionals de l’acolliment lingüístic convertiran el portal e-Catalunya en la base del treball que es duu a terme al Camp de Tarragona. En aquesta línia, s’ampliarà l’espai virtual sobre acolliment lingüístic, que l’any passat es va posar en funcionament en el marc d’aquesta iniciativa de la Generalitat de Catalunya per fomentar la societat del coneixement, encara en fase de proves. Aquesta és una de les propostes de la Quarta Jornada de Presentació de Materials i Experiències relacionades amb l’acolliment lingüístic, organitzada per la Secretaria de Política Lingüística, amb la col·laboració de la Secretaria per a la Immigració i el Departament d’Educació, que el 20 de febrer va reunir al voltant de 120 professionals d’aquest àmbit al Complex Educatiu.

   

  Així ho anunciàvem el passat dilluns dia 5 en roda de premsa - veure la foto - amb la responsable de política lingüística, Anna Domingo, i els directors territorials d’Acció Social i Educació, Jordi Tous i Vicent Villena, han explicat en roda de premsa les conclusions de la Quarta Jornada de Presentació de Materials i Experiències

   


  e-Catalunya ja és una eina d’ús per a tots els professionals de l’acollida i és molt positiu el seu potencial per l'intercanvi i gestió de coneixement, el treball col·laboratiu a distància, la consolidació de xarxes personals i els processos d'aprenentatge.

   

  Precisament, aquest setembre la quarta edició dels premis European eGovernment Awards, apadrinats per la Comissió Europea i dedicats a promocionar les millors pràctiques i les solucions més innovadores de Govern electrònic desenvolupades pels governs europeus, ha concedit el segell "Bona pràctica 2009" a la plataforma e-Catalunya en la categoria dedicada a l'eficiència i l'efectivitat administrativa. D’altra banda, els premis també han reconegut l'estratègia multicanal d'atenció ciutadana de la Generalitat de la nova web d'acollida que ha promogut la Secretaria per a la Immigració i que ofereix en 10 llengües informació bàsica per a les persones nouvingudes d'origen estranger.

  Per la seva banda, el director territorial d’Acció Social, Jordi Tous, va parlar de la futura aprovació de la Llei d’acollida, per fomentar l’autonomia de les persones immigrades, que haurà de marcar la pauta de treball. La llei crea un servei de primera acollida homogeni, que inclourà una entrevista amb un agent d’acollida, informació i formació sobre la societat catalana, el mercat laboral, el dret d’estrangeria i la llengua. A més, estableix el català com a llengua comuna i vehicular, tal com marca el Pacte Nacional per a la Immigració

   

  Resum de les conclusions:

   

  1. Consolidació de la dinàmica d'organitzar cada any una jornada oberta a tots els col·lectius de professionals que participen en l'acolliment lingüístic per intentar anar tendint cap a un treball en xarxa tan adaptat a la realitat com sigui possible.

   

  2. Balanç de l'activitat del 2008

   

  En general, s’han complert les previsions que s’havien desprès de les conclusions de l’any 2008. Destaquem:

   

  S’han difós les conclusions per tercer any consecutiu als responsables polítics de les institucions que desenvolupen feines relacionades amb l'acollida de persones nouvingudes, a més de la difusió pròpia entre els professionals.

   

  S’ha organitzat una sessió formativa per a tècnics de l'Administració local i càrrecs electes sobre l'aplicació de la política lingüística a l'Administració local.

   

  S’han organitzat diverses accions de sensibilització a les administracions públiques.

   

  S’han fet la jornada d'acolliment lingüístic al 2009 i la sessió de reflexió al 2008.

   

  S’han completat totes les activitats que no s’havien pogut enllestir l’any anterior: els models de protocol d'usos lingüístics per a organitzacions i de coordinació local, i el model de guia de recursos per a persones nouvingudes. I està en funcionament l’espai de treball virtual, que s’ha desenvolupat en l'entorn del portal de la Generalitat e-Catalunya.

   

  També s’ha reprès la qüestió de les comissions territorials d’acolliment lingüístic per reorientar-les quan ho havien sol·licitat i, en la majoria de casos, han normalitzat el seu funcionament.

   

  S'han continuat aprofitant les pràctiques d'estudiants de cicles formatius d'Animació sociocultural, Educació infantil o Integrador social per facilitar a les escoles la integració de nens nouvinguts.

   

  És més difícil valorar el grau de coordinació en l’aplicació del Programa integral d'acollida i també és més lenta la feina “d’artesania” que representa anar implicant associacions i institucions en les comissions que ja funcionen o organitzar-hi activitats conjuntament, etc.

   

  3. Propostes per al 2009

   

  Mantenir les actuacions que s'han anat fent cada any i que s'han valorat com a positives: difusió de conclusions, jornada, sessió de reflexió; mantenir o incrementar les que requereixen continuïtat per obtenir resultats: sessions de sensibilització, col·laboració amb entitats o associacions, desenvolupament de l'activitat dels grups de treball, etc. I mantenir també el sentit pràctic de la jornada en el sentit que serveixi per apuntar línies de treball i fer balanç, alhora que el valor essencial continuï sent la participació.

   

  Redefinir els formats dels espais de trobada que s'organitzen cada any (jornada i sessió de reflexió) sempre que es consideri convenient i a proposta de les persones destinatàries d'aquestes activitats.

   

  Fer més visible la feina que es fa des de les comissions territorials d’acolliment lingüístic i compartir-la entre les comissions. Aquest aspecte formava part del plantejament inicial del treball d’aquestes comissions, era una part important del projecte i li atorgava un valor afegit, perquè tant es valorava la coordinació del treball en els diferents territoris com el fet de compartir amb la resta la seva experiència.

   

  Convertir l'e-Catalunya en la base del treball que es duu a terme en acolliment lingüístic al Camp de Tarragona perquè ofereix possibilitats de treball que no són possibles en altres formats.

   

  Treballar seguint l’esperit del Pacte per a la Immigració, mentre s’espera l’aprovació de la Llei d'acollida, que haurà de marcar d'ara endavant la pauta de treball per continuar la feina que s'ha anat duent a terme fins ara, tot matisant el paper de les institucions.

   

  4. Final

   

  La feina feta fins ara confirma la tendència clara al treball en xarxa i per aplicar aquestes conclusions es poden diferenciar dos entorns de treball, que ja es perfilaven en aquest mateix apartat de les conclusions de l'any passat: d'una banda, la Generalitat ha de mantenir l'organització de les jornades i les sessions de reflexió, a més de completar l'espai de l'e-Catalunya amb una part pública, pendent de desenvolupar; i, de l’altra, les comissions territorials d'acolliment lingüístic han de continuar la feina que estan duent a terme, que s'ha revelat força profitosa en la majoria de casos. I, entre tots, intensificar el model de treball en xarxa al qual es tendeix cada vegada més.

   


Els comentaris d'aquest bloc estan moderats i son revisats pel seu propietari abans de ser publicats

 Primavera, estiu, tardor i: