Preguntem al President sobre l'AVE i torno a la Delegació del Govern a Tarragona

Publicat per fxsabate | 27 Des, 2006

Transcripció de la pregunta al President Montilla el 21 de desembre de 2.006

El president del Parlament:

Doncs, la següent pregunta la formula, en nom del Grup Parlamentari Socialista -Ciutadans pel Canvi, l’honorable senyor Xavier Sabaté.

El Sr. Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies. Molt honorable president, sou president d’un govern molt jove, gairebé diria una criatura, que només té tres setmanes de vida, i al qual sembla que se’l fa culpable de tots els mals, sense la cortesia dels cent dies que és habitual en qualsevol país del nostre entorn.

Es diu, per exemple, que és un govern postnacional, la qual cosa és una absurditat, a no ser que hagin deixat de considerar Catalunya com una nació, la qual cosa no crec que sigui possible. Queden quatre llargs anys i sembla que alguns estiguin entestats a donar feina a l’Institut d’Estudis Catalans per fer bona la intervenció d’aquest matí de la diputada d’Esquerra Republicana, quan feia referència als neologismes.

Es diu també que és un govern segrestat ideològicament, la qual cosa, doncs, també és una absurditat, perquè s’entén que una part segresta al tot i segrestador i segrestat no pot ser la mateixa persona.

En fi, em temo que ho confonen amb tranquil·litat, amb seriositat, amb rigor, amb treball ben fet, amb autoritat. En fi, tot allò que ha de tenir un bon govern.

És un govern també que sap valorar l’important que passa al nostre país. Per això, des del nostre grup hem considerat convenient preguntar-li, senyor president, per quelcom important que ha passat aquesta setmana, en concret entre Lleida i el Camp de Tarragona, com ha estat la inauguració de la nova línia d’alta velocitat.

L’alta velocitat allà on arriba canvia els paradigmes, la mentalitat dels ciutadans, atansa oportunitats, cultures, en definitiva, ens canvia la vida a tots. I voldríem saber des del nostre grup quina és l’opinió del president de la Generalitat sobre aquest fet, la importància per al Camp de Tarragona i per a Catalunya.

Moltes gràcies.

El president del Parlament

Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.

El president de la Generalitat

Gràcies, senyor diputat. Segur que compartirà amb mi que el fet que en aquests moments el Camp de Tarragona i Lleida estiguin connectats per un tren en un trajecte de mitja hora és un canvi qualitatiu pel que fa als transports del nostre país. L’arribada de l’AVE a Tarragona és una magnífica notícia i així la veu el Govern, però a la vegada és també un fet que ens encoratja a treballar per aconseguir que arribi a finals del 2007 a Barcelona i després, òbviament, a Girona i a la frontera amb França.

L’AVE fins a Tarragona és el primer pas per aconseguir alguns dels principals objectius que aquest Govern s’ha marcat com a prioritaris. Comencem a desenvolupar un sistema de comunicacions no radials, és a dir, endrecem, equilibrem el nostre territori, donem oportunitats i competitivitat a zones de Catalunya que patien incomunicació i oblit, que estaven, des del punt de vista de les infraestructures, discriminades.

I comencem a dotar el nostre país de les infraestructures que mereix i sobretot que necessita per afrontar el segle XXI amb garanties d’èxit. Finalment, encara que tard, aconseguim que l’Estat iniciï un camí reforçat, amb allò establert a la disposició addicional tercera de l’Estatut, d’inversions a Catalunya a l’altura del que necessitava i necessita el nostre país.

En definitiva, estem davant d’una magnífica notícia, però no podem badar, ara és el moment de voler més, de ser encara més ambiciosos, de completar el projecte de l’alta velocitat a Catalunya, de construir una bona xarxa regional de comunicacions per ferrocarril, de solucionar els problemes que encara patim massa sovint en el transport de rodalies. Tots ells són elements claus per al futur del país. I la notícia de l’arribada de l’AVE a Tarragona no ens dóna sinó esperances fundades d’èxit per a aquests ambiciosos projectes i objectius.

Moltes gràcies.

I a partir d'ara tornem a fer de Delegat del Govern al Camp de Tarragona

L’endemà de formular aquesta pregunta, mantenia una llarga reunió amb el President Montilla al seu despatx de la Plaça de Sant Jaume. L’havíem concertat la nit anterior després del sopar de parlamentaris del Grup Socialista. A les sis de la tarda entrava a Palau i sortia a tres quarts de vuit. Com sempre, va ser una entrevista molt cordial en què vam tenir temps de parlar de moltes qüestions, de la situació a les comarques del sud, de lafeina que ens toca fer i del paper que podem jugar cadascú. No podem demorar més el omenament del Delegat del Govern a Tarragona. Li agraeixo que em deixi escollir i li agraeixo també que ens ho deixi anunciar a nosaltres. Trucaré per veure quan ho anunciem.

Finalment, surt a Catalunya Ràdio a les 9 del matí del 24 i a les 11 convoquem una compareixença al PSC de Tarragona per la una del migdia. L’explicació més planera que se m’acut és la que connecta amb allò que vaig dir al llarg de la campanya: volem que els ciutadans ens deixin jugar la segona part del partit i accepto l’oferiment del President per jugar-la a casa. Un periodista em pregunta què significa fer-ho després d’haver estat conseller i responc que a la davantera de l’equip juguem uns pocs però que la resta de l’equip també juga i és important la seva labor.

Així ho sento i m’encanta jugar a casa a partir d’ara. És la meva gent, el meu territori, el meu paisatge visual. Torno després de sis mesos d’anar revolucionat tot el dia, després de no fer vacances a l’estiu, d’haver superat l’organització de dues eleccions – la de l’Estatut el 18 de juny – i la de les eleccions al Parlament l’1 de novembre. Els propers quatre anys seran apassionants al Camp de Tarragona.

Aplicarem un programa de progrés, tenim les coses molt pensades, la llei de barris s’aplicarà a Reus, Tarragona, Cambrils i Valls i espero que també al Vendrell. Farem la presó nova, l’hospital de Reus, carreteres i nova gestió de l’aeroport. Els grans i els més petits tindran una atenció molt millor i tothom podrà sentir-se orgullós de ser català perquè, ara sí, oferirem uns servies d’altíssima qualitat en el terreny social i educatiu. Tindrem un territori més preparat per crèixer econòmicament, més ordenat i més equilibrat. I un medi ambient més d’acord amb les noves demandes d’uns ciutadans i ciutadans que ens ho reclamen per aquí i per contribuir a un planeta millor.

Agraeixo les mostres de suport d’aquests dies de tanta gent del PSC i sobretot de la de fora. Qui em coneix sap que la meva decisió ha estat condicionada principalment i gairebé diria únicament, per aquesta raó. Procuraré estar a l’alçada de tanta i tan immerescuda confiança

Comparteix:
  • Facebook
  • Meneame
  • Twitter
  • E-mail
  • Reddit

El President explica el govern i arriba l’Ave

Publicat per fxsabate | 18 Des, 2006

1 - El President explica el govern

Divendres compareixia en Comissió al Parlament el President Montilla per explicar la composició del nou Govern. El President va estar, en la seva línia, concís però suficientment entenedor no només pel que fa a la composició sinó a les principals carcaterístiques del fons i de l’estil del nou Govern. Així mateix, va posar èmfasi en les noves denominacions d’algunes conselleries que són demostratives de l’adaptació a les necessitats del nostre país.

A destacar la intervenció del portaveu el grup socialista Miquel Iceta que podreu trobar al seu bloc http://www.iceta.org/blog.htm

Com estic segur que anirà succeint al llarg de la legislatura, la seva va ser la millor intervenció de totes les que van fer els diferents portaveus.

A destacar també la pobra intervenció del portaveu del grup de CiU Artur Mas. Perquè ni tan sols ens han concedit els 100 primers dies de cortesia, perquè continuen ancorats en el passat i es neguen a acceptar que aquests departaments estan millor orientats cap al futur: tant el d’Agricultura que s’ocupa també d’alimentació, el d’Indústria que es lliga de forma definitiva a la Universitat, o el de Benestar que incorpora la denominació de ciutadania per buscar una millor i major implicació dels ciutadans com a subjectes de l’acció del Govern i com a agents actius i no passius de l’acció pública.

A destacar finalment que la referència al Camp de Tarragona que tan havia anunciat l’alcalde de Tarragona no es va produir per part de CiU. Més ben dit, l’alcalde que també és diputat i hauria pogut assistir a la sessió, ni es va presentar. Qui sí qe es va referir a Tarragona va ser el portaveu d’IC Jaume Bosch per posar de manifest la contradicció que suposava que el sr. Mas hagués anat al notari per assegurar que no pactaria amb el PP mentre que a la ciutat de Tarragona convivien al mateix equip de govern des de feia anys.

2 - L’AVE arriba al Camp

I encara que aquests dies molts ho vulguin ignorar, dissimular, tapar o disminuir, l’AVE arriba de la mà del Govern de José Luís Rodríguez Zapatero.

El Camp de Tarragona i més enllà té en aquesta fita, un abans i un després. La seva importància econòmica i social suposarà un canvi que en aqusts moments potser no arribem a calcular ni valorar suficientment fins i tot en els nostres hàbits de conducta, en les nostres previsions laborals, d’oci, de relacions socials i personals.

Comparteix:
  • Facebook
  • Meneame
  • Twitter
  • E-mail
  • Reddit