És cosa d’homes

Publicat per fxsabate | 25 Nov, 2009

 

 

 No fa tants anys  que un anunci televisiu a casa nostra suggeria que si un home maltractava la dona, deixaria  de fer-ho si ella li portava una copa de brandy d’una determinada marca. Per no plorar diré que sortia barat solucionar el problema, però més aviat si alguna ho va provar devia agreujar-lo pel fet d’incrementar el grau alcohòlic d’un mascle tan poc home que s’aplacava d’aital manera.

Aquell  anunci que encara es pot trobar a youtube avui ens fa caure la cara de vergonya malgrat el temps que ha passat i no podem suportar la seva visió. Aquell brandy tenia altres anuncis que acabaven realmant el seu consum perquè era “cosa d’homes”

No ha passat tant de temps.  En el dia contra la violència de gènere d’enguany els socialistes catalans expressem la nostra postura en aquest manifest

 

I a mi se m’acut un eslogan que va usar el mateix brandy per bé que no amb la mateixa intenció: l’eradicació de la violència “és cosa d’homes”.

 

Perquè són homes els qui maltracten i per què com he dit a l’acte organitzat per l’Institut Català de les Dones a Tarragona  ” Aquest és un acte de vergonya col.,lectiva i principalment del col.lectiu dels maltractadors que som els homes. Els homes hem de demanar perdó cada dia fins que quedi una sola dona maltractada. No pot ser que hi hagi tants pocs homes en aqeusts actes i faig uina crida a la lluita organitzada en associacions i entitats que es proposin com a objectiu l’eradicació de la violència masclista “

    
Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit

Circuit contra la violència masclista del Camp de Tarragona

Publicat per fxsabate | 23 Nov, 2009

El Govern constitueix el circuit contra la violència masclista del Camp de Tarragona  És el segon de Catalunya després del de Terres de l’Ebre 

 

Avui s'ha constituit la Mesa institucional del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista. El nou Circuit estableix mesures de coordinació i mecanismes d’actuació per millorar la qualitat de la resposta a les dones que pateixen violència masclista.  El Circuit del Camp de Tarragona és el segon que existeix a Catalunya, després que el febrer es creés el primer a les Terres de l’Ebre. El desplegament d’aquests circuits respon al compliment de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada el mes d’abril de 2008. Aquesta llei estableix les competències de les diferents administracions de Catalunya en la lluita contra aquesta xacra social, dóna molta importància a les estratègies de prevenció, i estableix les bases d’un veritable treball en xarxa. 

 

En l’acte de presentació, al qual també hi ha intervingut la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté , s’ha signat un acord entre tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, altres institucions i agents implicats amb l’objectiu que existeixi un veritable treball en xarxa. Aquest treball en xarxa ha de servir per millorar la qualitat de l’atenció a les dones que viuen situacions de violència masclista i optimitzar els recursos existents.

 

L’acord ha estat signat per tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, els consells Comarcals del Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà i Priorat; els ajuntaments de Tarragona, Reus, El Vendrell, Cambrils, Valls, Salou i Calafell; la Fiscalia i l’Audiència de Tarragona; els Col·legis d’Advocats de Tarragona i Reus; el Col·legi de Periodistes de la demarcació a Tarragona; la divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal i l’Assemblea Territorial de Dones del Camp de Tarragona. Els objectius del Circuit són:

 

 ·        Contribuir decisivament a l'eradicació de la violència masclista a partir d'un model d'intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l'atenció

. ·        Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista.

 

·        Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d'un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista. El Circuit estableix nous mecanismes d’actuació i relació entre institucions, entitats i persones professionals implicades: 

 • Estableix la Xarxa de Coordinació del Circuit del Camp de Tarragona.
  • Mesa Institucional (màxim òrgan de representació i decisió del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista)
  • Comissió tècnica (òrgan gestor)
  • Equips Tècnics referents (comarcals)
  • Plenaris (comarcals)
 
 • Desenvolupa un Mapa de recursos del Camp de Tarragona
 • Dissenya i implementa Plans Formatius Específics per als diversos cossos professionals en relació a la lluita contra la violència masclista
 • Estableix Instruments d’Avaluació Continuada.

 Els circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista que es creïn a Catalunya, a partir del model consensuat, desenvoluparan els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència, coordinant-se amb els nivells locals, comarcals, intercomarcals i nacional. En la seva elaboració hi participen àmpliament els ens locals, els grups de dones i les persones professionals implicades en la violència masclista de cada territori.  El  Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista ha estat elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD), òrgan adscrit al departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat i estableix noves pràctiques que caldrà introduir en els diferents nivells d’atenció a les dones afectades per violència masclista a tota Catalunya. 

Xarxa d’atenció a les dones 

 

La nova Llei també estableix, entre d’altres, la creació de la Xarxa d’atenció a les dones en situació de violència masclista. És dins d’aquest nou model d’atenció que a Tarragona es va crear el Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE), i a nivell comarcal i municipal  s’han desplegat els Serveis d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) a les comarques del de l’Alt i Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès, i els ajuntaments de Valls, Cambrils, Reus, Vendrell i Tarragona.  El Centre d’intervenció especialitzada de Tarragona es va posar en funcionament el mes de juny del 2009. Aquests nous centres, dels quals n’hi ha tres més a Catalunya (Terres de l’Ebre, Baix Llobregat i Gironès), són serveis especialitzats que ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació a les dones que han estat o estan en situació de violència, així com a llurs filles i fills. Així mateix, han d’incidir en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. L’any 2008 aquests serveis van atendre 409 dones i 129 infants i van facilitar la inserció laboral a un total de 118 dones entre els anys 2007 i 2009. 

 

A més, hi ha els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i d’altres, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista. L’ICD ha invertit enguany 230.000 euros als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones del Camp de Tarragona. Això suposa un increment del 74% respecte les ajudes atorgades l’any 2008. L’any 2010 hi ha prevista una inversió de 270.000 € més.

 

Per altra banda, des de l’Institut Català de les Dones es recorda l’existència, entre d’altres, de serveis d’atenció a les dones en situació de violència com la Línia gratuïta 900 900 120 que atén, a més de telefònicament, a l’adreça de correu electrònic 900900120@gencat.cat , així com d’un xat al qual s’accedeix des de la plana web www.gencat.cat/icdones. Aquest servei, que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies l’any, ofereix atenció de forma gratuïta i confidencial a totes les dones que puguin patir una situació de violència masclista en qualsevol de les seves formes.Pel que fa al Camp de Tarragona, aquest servei, l’any 2009 ha atès entre els mesos de gener i octubre un total de 911 trucades.

Baix Penedès106
Tarragonès532
Alt Camp60
Conca de Barberà15
Priorat10
Baix Camp188
TOTAL911

 23 de novembre de 2009
 

Annex1Signen l’acord que aprova el procediment de coordinació institucional per al desplegament del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de al violència masclista:

 1. Carme Capdevila, consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania
 2. Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones
 3. Sr. Javier Hernández i García, President de l’Audiència Provincial de Tarragona
 4. Sr. Xavier Jou i Mirabent, Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona
 5. Sr. Albert Vallvé i Navarro, Vicepresident de la Diputació de Tarragona
 6. Sra. Teresa Victòria Pelegrín i Casanova, Consellera Delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de  l’Ajuntament de Tarragona
 7. Sra. Rosa Garrido i Arconés, Regidora de l’Àrea de Benestar de l’Ajuntament de Reus.  
 8. Sr. Raül Buira i Subirats, Regidor de Regidor de Governació, Serveis Socials, Joventut i Festes, Tecnologia i Societat de la Informació de l’Ajuntament de El Vendrell. 
 9. Sr. Robert Benaiges i Cervera, Alcalde de Cambrils. 
 10. Sr. Albert Batet i Canadell, Alcalde de Valls 
 11. Sr. Pere Granados i Carrilli, Alcalde de Salou 
 12. Sra. Mª Josepa Sans i Olmedo, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Calafell
 13.  Sra. Sílvia Puerto i Lleixà, Vicepresidenta d’Infrastructures del Territori i Serveis Municipals del Consell Comarcal del Tarragonès 
 14. Sr. Josep Masdéu i Isern, President del Consell Comarcal del Baix Camp
 15. Sr.  Joan Basseda i Domènech, Conseller d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Baix Penedès
 16. Sra. Carme Mansilla i Cabré, Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Camp. 
 17. Sr. David Rovira i Minguella, President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
 18. Sr. Josep A. Robles i Cerezo, President del Consell Comarcal del Priorat
 19. Sr. Jordi Tous i Vallvé
 20. Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Social i Ciutadania   
 21. Sr. Adam Manyé i Sardà, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 22. Sr. Vicenç Abellán i Armelles, Cap de l’Àrea per a la coordinació i planificació escolar, signa per delegació de: Vicenç Villena i Serrano. Director de Serveis Territorials a Tarragona d’Educació.  
 23. Sr. Francesc Tarragona i Baró, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Governació i Administracions Públiques
 24. Sra. Hortènsia Grau i Joan, Directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació  
 25. Sr. Ramon Gutiérrez i Coronado, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Justícia
 26. Sr. Josep Lluís Pau i Roigé, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge
 27. Sr. Joaquim Margalef i Lleberia, Director dels Serveis Territorials de a Tarragona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 28. Sra. Belén Escalada i Quirós, tècnica dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Salut.  Signa per delegació de: Joaquim Pallejà Pallejà. Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Salut. 
 29. Sr. Josep M. Solanes i Segura, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Treball
 30. Sr. Jaume Giné i Bordonau, Intendent, Cap de la Regió Policial de Camp de Tarragona
 31.  Sr. Ignasi Company i Armengol, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona
 32. Sr. Carles Ferrer i Ferré, Vicedegà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 
 33. Sra. Aïna Estarellas i Roca, Subdirectora de la Divisió de Tarragona de l’Institut de Medicina Legal
 34.  Sr. Ignasi Soler i Seras, President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
 35. Sra. Mª Antònia Llauradó i Llort, Representant de l’Assamblea Territorial de Dones del Camp de Tarragona.
 
Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit

Tarragona fa recerca en el camp de l'energia

Publicat per fxsabate | 18 Nov, 2009

L'energia és un dels grans problemes de la humanitat i com tot gran problema és també un conjunt d'oportunitats de diversa índole. La seva solució, parcial, de moment, i esperem que total algun dia, serà també en bona mesura la solució per eradicar bona part de les guerres del planeta, per eliminar el gravíssim problema del canvi climàtic i per reduir les desigualtats de milions de persones que encara no tenen accés al seu subministrament. Només cal recordar com mil cinc-cents milions d'humans encara no tenen accés a l'electricitat.

 

Tancarem el 2009 amb un descens del consum d'energia per raó de la crisi però fins al 2030 les necessitats d'energia creixeran un 40% segons les darreres dades de l'Agència Internacional d'Energia i la investigació serà clau perquè aquesta demanda es pugui reduir tant com sigui possible i satisfer sense incrementar la temperatura del globus ni la seva contaminació.Que Tarragona estigui compromesa a partir d'ara en aquests reptes ens ha d'omplir d'orgull. Hem fet un pas més que fa temps perseguíem des del territori: entrar de ple en el terreny de la recerca en un tema com l'energia que el pla estratègic del Camp de Tarragona elaborat per la URV ja preveia i preconitzava fa dos anys com un sector de futur. La inauguració de l'IREC a Tarragona suposa una fita cabdal en el procés de consolidar el nostre territori com dels més avançats internacionalment.

 

Donant per descomptada la qualitat de l'aportació suficientment acreditada de la nostra URV, l'èxit dependrà de la capacitat que tinguem tots plegats de valorar la iniciativa, de sumar esforços i de convèncer l'empresariat del sector o que hi estigui relacionat de com n'és de rendible, i ho serà encara més en el futur, invertir en recerca. I perquè l'Institut té una doble vessant: de recerca, però també de mercat que propiciarà l'aparició de nous productes i nova tecnologia. Per això fem també una crida a les empreses del territori i de fora a sumar-se i participar-hi 

L'IREC és un projecte liderat pel govern de la Generalitat, compartit amb diverses universitats (UB, UPC, URV) i el sector empresarial en la línia d'assolir la transferència de coneixement entre el món universitari i empresarial. Una de les dues seus és la de Tarragona, que, amb Barcelona, volem que sigui centre de referència mundial en l'àmbit de la investigació en estalvi i l'eficiència energètica, biocombustibles i energia eòlica marina. La captació de noves inversions, la creació de treball i la competitivitat de la nostra economia també es veuran afavorides en un moment de crisi global com l'actual.

L'IREC se suma a altres projectes de recerca del territori: química, salut i nutrició, turisme i enologia. El Camp de Tarragona se situa en una posició capdavantera al món de l'R+D+I. Fa temps que hem entès que l'energia és un sector amb futur, vital en la diversificació del nostre sistema productiu i en la generació de llocs de treball. Tancar els ulls a aquesta oportunitat és insensat i des d'aquí fem una crida a aquells altres territoris que no han entès encara que el problema de l'energia haurà de ser assumit per tothom i a tot arreu i que no serà possible desentendre's de la necessitat de generar i transportar energia a cap indret ni a cap municipi de la Terra. En aquest sentit a Catalunya hi ha zones que tenen molts deures per fer encara.

Article publicat al Diari El Punt el 17 de novembre de 2009

Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit

Discurs de l'alcalde Ballesteros inaugurant l'IREC

Publicat per fxsabate | 17 Nov, 2009

Honorable conseller, Magnífic Rector, Director de l’IREC, President del Consell Social de la URV, Secretaris Generals, Delegat i Subdelegada, Directors Generals, resta d’autoritats, senyors,  senyores, 

 

El problema de l’energia 

 

El d’avui és un acte molt rellevant i molt transcendent per la ciutat de Tarragona i pel Camp de Tarragona. Perquè un territori amb investigació és un territori amb competitivitat, cohesió i futur. Hem treballat molt  en els últims temps per aconseguir-ho seguint les indicacions del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 2008-2015 elaborat per la URV. Han estat molts esforços, molt de temps. I avui hem d’estar tots molt satisfets perquè ja podem presentar públicament l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya a Tarragona.

 

L’energia per la seva escassetat i dificultats d’abastament és un problema que provoca conflictes i guerres i també per les emissions que genera el seu consum que afecta el canvi climàtic i posa contra les cordes el Planeta. Però, com tot problema, també suposa un conjunt d’oportunitats. Perquè si encertem les solucions no només resoldrem un gravíssim problema actual i de les futures generacions, sinó que aplicarem un conjunt d’activitats de grans repercussions econòmiques i de generació de llocs de treball. Encara més, a dia d’avui 1.500 milions de persones – mes de la cinquena part de la població mundial, encara no tenen accés a l’electricitat, la qual cosa és una desigualtat social que no podem tolerar per més temps.

 

L'IREC  

 

Amb l’IREC a Tarragona juguem a primera divisió en el terreny de la investigació energètica i en l’anomenada economia verda que és una de les  bases sobre la qual es construeix l’economia del futur. Hem aconseguit portar la investigació al territori que més energia produeix de tota Catalunya. L’IREC és una oportunitat excel·lent per a les empreses, a les quals faig una crida a participar-hi decididament. És molt important la contribució del teixit empresarial en aquest projecte que avui arranca oficialment perquè si aposten per la investigació estan assegurant la seva supervivència al cap i a la fi i perquè cal fer potent entre tots aquest Institut. La presència d’una de les dues seus de l’IREC a Tarragona ens situa al mapa de la receca i la innovació a nivell internacional. La competitivitat de l’economia del territori i de la ciutat de  Tarragona es referma amb projectes com aquest que adquireixen un valor i una simbologia especial ara que estem en la crisi global més profunda dels darrers 80 anys. 

 

L’IREC serà un referent al món que donarà projecció internacional a Tarragona Estic segur que esdevindrà un centre d’excel·lència i de referència internacional i que refermarà el paper del Camp de Tarragona com a clúster científic i tecnològic. Amb projectes d’aquesta envergadura reforcem la capitalitat de la nostra ciutat en el conjunt de Catalunya.   En el context actual i vistes les potencialitats del territori, és important que els investigadors i que els joves vegin l’energia com un projecte professional sòlid i amb futur. Des de l’administració ja ho hem considerat així, és per això que tenim en marxa el primer cicle formatiu d’energies renovables del Camp, a l’IES Pere Martell, però també  com a estudis superiors, el màster en energies renovables i el màster en dret ambiental impartits per la URV.  

 

El Camp de Tarragona a l’avançada dels problemes més actuals 

 

Ens incorporem també a l’agenda més actual de la lluita contra el canvi climàtic que durarà anys. La 15a conferència de les parts de l’ONU en el marc de la Cimera sobre el Canvi Climàtic a celebrar en pocs dies a Copenhaguen pot i ha d’assenyalar els camins per una senda energètica sostenible. El 2009 les emissions de CO2 estaran molt per sota del que haurien estat si no haguéssim tingut recessió econòmica, però aquest estalvi no servirà de res si no s’assoleix un acord a Copenhaguen. Perquè per primer cop des de 1981 el consum d’energia disminuirà el 2009 però tornarà la tendència a l’alça a llarg termini quan s’iniciï la recuperació econòmica. En l’escenari de referència es preveu que la demanda mundial d’energia primària augmenti un 1,5% anual fins al 2030 i que passi així de 12.000 milions de TEP (Tones Equivalents a Petroli) a 16.800, és a dir, un increment del 40%. Les polítiques actuals encara ens porten pel camí de l’energia fòssil amb alarmants conseqüències per al canvi climàtic i la totalitat de l’increment de les emissions de CO2 provindran de països no pertanyents a la OCDE. I si és veritat que hi ha un consens generalitzat que hem de limitar a un increment de 2 graus l’augment de temperatura i que això requereix un esforç descomunal, també és cert que la crisi financera actual ens ofereix una bona oportunitat per adoptar les mesures necessàries i l’estalvi i eficiència energètiques ofereixen les majors possibilitats per retallar emissions.

 

Nova cultura energètica i la contribució de Tarragona 

 

Així doncs, una nova cultura de l’energia és el repte que tenim per davant. És un moment apassionant i esperançador al mateix temps.  A Tarragona hem fet passos notables en els últims dos anys per contribuir a pal·liar el canvi climàtic, apostar per l’estalvi i l’eficiència i la sostenibilitat. Som conscients que el consum energètic no pot ser il·limitat: -          Som una de les ciutats signants del Pacte d’Alcaldes europeus per la sostenibilitat , subscrit el mes de febrer a Brussel·les. Una iniciativa promoguda per la Comissió Europea per aconseguir reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i augmentar l’estalvi i l’eficiència energètica als municipis. El proper mes de desembre serem a la Cimera contra el canvi climàtic de Copenhaguen. -          En el marc de l’Agenda 21 hem elaborat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible per reduir en més d’un 20% les emissions de CO2. S’hi fixen un centenar de mesures com l’ús d’autobusos urbans híbrids o elèctrics, canvi de 2.180 bombetes dels semàfors de la ciutat per deixar d’emetre 500 tones de CO2, la implantació del futur Tramcamp que connectarà els principals municipis del Camp i suposarà un transport més sostenible, i també vull destacar el canvi d’enllumenat: 17.000 punts de llum per aconseguir un estalvi energètic i econòmic que suposarà una reducció de 940 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera i un estalvi de 700.000€ l’any per a la ciutat.

 

Tot això perquè volem ser responsables i perquè en la lluita contra el canvi climàtic hi tenen un paper molt important els governs locals i regionals, “pensa globalment, actua localment” perquè és important traduir els objectius generals en actuacions concretes adaptades a la pròpia realitat de cada regió. I hem d’aplicar-nos tots la màxima de Kennedy recuperada per Obama “què puc fer pel meu país “ i no tant “què pot fer el país per mi”. Perquè el problema de l’energia ens ateny a tots i, com el de l’aigua, és un recurs del que ens haurem de preocupar a cada ciutat, a cada barri, a cada llar i cadascú de nosaltres. 

 

La investigació imprescindible 

 

També voldria destacar el fet que tot territori que vulgui ser competitiu ha d’apostar per la investigació. Al Camp de Tarragona l’IREC se suma als altres centres de recerca que constitueixen un clúster de recerca únic al territori català: Química, Nutrició i Salut, Turisme, Enologia, Arqueologia Clàssica i Paleoecologia Humana i Evolució Social.  I vull significar el paper destacat que en tots ells hi té la Universitat Rovira i Virgili que suposa un importantíssim valor afegit per Tarragona i pel conjunt del territori. La URV aposta decididament per l’excel·lència i per la investigació i els seus esforços es veuen compensats amb dades com el seu posicionament destacat en el sistema universitari català   que la situa en quarta universitat de Catalunya en termes quantitatius i capdavantera en productivitat  i qualitat. D’altra banda, ha estat  una de les 15 universitats preseleccionada per esdevenir Campus d’Excel·lència Internacional on competia entre 42 universitats de tot l’Estat.  

 

Sinèrgies i transversalitat 

 

Estic convençut que el sector energètic pot establir sinèrgies amb altres sectors industrials i de serveis implantats a  Tarragona i als quals no volem renunciar com la química, l’aigua i els residus, l’anomenada economia  verda. Sàpigues Honorable conseller, que estem estudiant a fons i de manera decidida aquestes sinèrgies i aquesta transversalitat per impulsar la transformació del model productiu del Camp, com també ho fem amb la logística i sense oblidar la modernització dels sectors tradicionals com el turisme i l’agroalimentació.    L’Ajuntament i la ciutat de Tarragona fan una aposta clara per l’energia, per la investigació i per la sosteniblilitat però cal una implicació de tots : del teixit econòmic, social, eempresarial, sindical, de tots i cadascun dels ciutadans. No només per convicció sinó també per necessitat. Una millor gestió de l’energia està a l’abast de tothom. A l’Ajuntament de Tarragona tenim voluntat i ganes de canvi i amb la posada en marxa de l’IREC assegurem el compromís per la sostenibilitat , per la recerca, per la innovació i pel lideratge de la ciutat.  Moltes gràcies,  

 

Tarragona, 16 de novembre de 2009

Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit

Més polítics i no polítics responsables

Publicat per fxsabate | 8 Nov, 2009

El poder segons Perich 

Porto molts mesos – per tant no sóc sospitós de ser esclau de l’actualitat en aquest tema - obsessionat sobre la inutilitat de centrar tota la responsabilitat del funcionament de la societat - tant del que funciona com del que no -  en la política i en els polítics. I asseguro solemnement que no ho faig per descarregar ni eludir cap mena de culpa sinó pura i simplement per contribuir a caviar les coses com em sembla que és obligació de tota persona amb pensament crític, obert i de progrès.

És per això que tant a la xarxa com als pregons i discursos oficials principals no he parat de referir-me a aquesta qüestió: el 24 de juliol parlant que és cosa de tots la solució a la pobresa; el 5 d’agost al pregó dels Pallaresos  posant èmfasi en la necessitat de rearmar-nos moralment tots plegats; el 7 de setembre quan atorgava un imaginari – però potser bastant real – 20 % de poder al poder polític en el conjunt de tots els poders que en el món actual existeixen;  l’11 de setembre en el discurs institucional a Montblanc reclamant l’esforç personal i col.lectiu com un valor a recuperar i que no es pot esperar ni del millor govern de la Generalitat ni de l’espanyol ni de l’europeu sinó que depèn i dependrà en bona mesura de la capacitat de la societat catalana, de l’aportació de les seves entitats, de l’esforç dels seus homes i dones per construir una Catalunya rica i plena no només de béns materials sinó de relacions humanes, d’objectius solidaris, de fites morals i de valors el més alts possibles.

O el més recent, el passat 3 d’octubre en la intervenció davant el Consell Nacional del PSC que vaig acabar dient “ Perquè us dic, amigues i amics, que hi ha set de valors i els que defensem nosaltres valen la pena: solidaritat, justícia i altruisme perquè deixeu-me que us digui que l’apel.lació a la contribució de cadascú és ben rebuda i il.lusiona” 

Però la més concreta sobre el tema és la del 29 de juny  que no vaig poder explicar al Consell Nacional del PSC però que vaig deixar escrita al meu bloc quan deia “ La desafecció és responsabilitat dels partits polítics i dels seus afiliats i càrrecs públics exclusivament ? Tenim la culpa de tot ? No és cert. La democràcia i la política són responsabilitat i propietat de tots els ciutadans. I en l’entramat del funcionament de la democràcia hi ha molts agents, molts col.lectius i tots els ciutadans i ciutadanes individualment considerats. De manera que tots plegats tenim necessitat d’una àmplia reflexió  buscant espais de debat conjunt sobre responsabilitat democràtica entre els principals agents que intervenen en el fet democràtic “- 

Doncs em reafirmo en el mateix aquests dies més que mai davant els fets de la corrupció i de l’allunyament de què tant es parla. Mentre no tinguem clar que és responsabilitat de la política i dels polítics, sí i en primer lloc si es vol, però del conjunt de la societat i dels i les qui més influència tenen – persones físiques i jurídiques i tots els i les coneixem – no en sortirem i continuarem amb el pim-pam-pum perquè la política i els polítics no són o som el reflex del conjunt de la societat. Des dels mitjans de comunicació, passant  pels agents económics i socials, pel sistema educatiu o les entitats associatives de tot tipus i condició fins al darrer club esportiu de barri, tots tenim molta feina a fer que no és altra que valorar l’honestedat, la solidaritat, l’altruisme, la tolerància, el i la qui tenim al costat, en definitiva l’escala de valors on el diner i l’egoisme han d’anar molt al darrera, Els perills de no refelexionar i actuar tots plegats són molt evidents com assenyala avui al Periodico Vicenç Vilatoro al seu article Una societat irritada . Així que saludo totes les iniciatives que des de la política van en aqeusta direcció i en aqeust sentit el discurs del President de la Generalitat i Primer Secretari del PSC José Montilla és magnífic i exemplar. Però o tots ens hi posem o tots sucumbirem.

Diumenge passat, dia de Tots Sants, dinava amb el meu pare, un savi de la vida de 90 anys  i em va dir: " Sobretot, sobretot, que no tornin els temps de la intolerància i dels totalitarismes ". Li vaig respondre: " Home, això ja no tornarà mai ". I ell: " Ahh ¡¡" Aquesta interjecció que, cosa rara en ell que és molt locuaç, no va completar i va deixar suspesa, us asseguro que no ha deixat de rondar-me pel cap tota la setmana.

Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit

Catalunya amb un camp viable

Publicat per fxsabate | 1 Nov, 2009
 Amb la crisi mundial més profunda dels últims 80 anys, tots els sectors estan afectats. Alguns com l’agricultura l’acusen més. L’aparició de grans intermediaris, transformadors i comercialitzadors ha agreujat, en un moment de caiguda de consum, les conseqüències en l’inici de la cadena que són els pagesos. I més davant la brutal competència d’altres països amb sous i costos de transport molt baixos.  

Per això les accions dels governs són limitades. Però no restemcreuats de braços. El Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 es va dotar amb més de mil milions d’euros per augmentar la competitivitat del sector, millorar el medi ambient, l’entorn rural, la qualitat de vida, i fomentant la diversificació de l’economia en els petits municipis per crear nova ocupació. O les infraestructures rurals que construïm que són cabdals entre les que destaca un ambiciós pla de regadius.

 

I és impossible fixar preus. Va en contra de la llei. Per això hem creat l’Observatori de Preus per estudiar-los, preveure les tendències del mercat i  aconseguir modificar la cadena agroalimentària. Productor, transformador i distribuïdor han d’estar interconnectats, hem de reduir el nombre d’intermediaris i evitar per exemple que a un viticultor se li pagui el raïm a 3 euros i a un altre a 0,3 com ha passat enguany.

 

Donem suport a la recerca com mai amb l’IRTA, el Centre de Salut i Nutrició de Reus i del Vi de Falset i a la competitivitat de les explotacions (associacionisme, tecnificació, concentració de l’oferta per avançar en la cadena de comercialització, màrqueting, innovació). I a projectes que complementen l’economia rural com la generació d’energia renovable: parcs eòlics i solars o termosolars que ja tenen un impacte econòmic notable.

 

I un seguit d’accions de suport a l’agricultura ecològica, turisme rural, fires i promocions de productes locals, incentivant de manera decidida el consum dels nostres productes. La meva darrera actuació com a Conseller de Governació va ser prop d’un miler de cartes a tots els ajuntaments de Catalunya  demanant el consum de productes catalans i enguany ja està encarregada la felicitació de Nadal amb la imatge dels nostres productes qualificats.

 

El compromís dels Serveis Territorials i de la Delegació del Govern a Tarragona és total i la nostra agenda és demostrativa.

 

El futur és difícil. Ho sabem de primera mà. No volem la nostra nació sense un camp viable i sense uns pagesos amb una vida digna. I tant de bo fos el Delegat del Govern el problema. És més complex i difícil i requereix de l’esforç i el compromís del Govern però també d’empreses i sindicats i de cada pagès, de forma responsable, prioritzant sempre el diàleg i l’entesa.  

  

article publicat al Diari de Tarragona l'1 de novembre de 2009

 

Comparteix:
 • Facebook
 • Meneame
 • Twitter
 • E-mail
 • Reddit