Ens diuen que la Generalitat aprovarà el Codi de Consum que, entre altres coses, contemplarà que les empreses de serveis hauran de tenir una oficina física a Catalunya i que el seu telèfon d'atenció al públic haurà de ser gratuït, o sigui, un 900. Estem tant acostumats a trucar a les companyies de serveis a través dels 902 i a les esperes interminables i a la impossibilitat que t'atenguin enla teva llengua que no puc fer més que donar la benvinguda a la nova normativa. Aquest darrer aspecte, el que fa referència a l'atenció lingüística no sembla que estigui contemplada en la normativa, encara que, de fet, penso que ja està recollit en anteriors normatives, com la de política lingüística. Una altra cosa és la realitat, o sigui la gairebé impossibilitat de ser atès en català per la nostra companyia d'electricitat, de telefonia, de...

Em sembla bé la mesura. Ara bé, em pregunto una cosa. Això també afectarà els serveis depenents o relacionats amb l'administració? Sempre m'ha xocat que el telèfon de "sanitat respon", per exemple, sigui un 902. Sembla que la salut és un dret fonamental per a les persones i l'accés als gestors de la salut també ho hauria de ser. Sanitat respon es convertirà en un telèfon d'atenció gratuït també, o l'haurem de seguir pagant? Suposant que la norma no afecti aquests serveis públics, potser estaria bé que prediquessin amb l'exemple, no? A veure si veiem coherència en els serveis administratius, estaria bé.

Jo ja fa temps que uso les alternatives als telèfons 902, però no tots colen. N'hi ha que fins i tot responen però deuen detectar que no s'ha fet la trucada a través del 902 i no t'atenen. Bé, un passet més que ja veurem si les empreses compleixen. Això de l'atenció al públic sembla que no és el fort de les empreses de serveis, quan des del meu punt de vista és una de les poques coses que poden distingir unes empreses d'unes altres. Totes s'assemblen massa.