Ara, després de les primeres retallades governamentals sobre diversos aspectes de l'estat social, el govern apressa a empresaris i sindicats a pactar una Reforma Laboral profunda. Si no ho fan així, amenaça amb fer la Reforma Laboral unilateralment. Jo no sóc cap expert per valorar si l'ordenament jurídic espanyol necessita una reforma laboral o no, però sí que tinc la meva opinió sobre moltes de les coses que es diuen i sobre aquella expressió catalana de "fer passar bou per bèstia grossa". Ens estan mentalitzant que la reforma laboral, la reforma del mercat treball, ha de tenir unes virtuts, unes conseqüències, que no crec que tinguin. Sembla que aquesta reforma hagi de resoldre els grans problemes de l'economia o del mercat de treball a Espanya i Catalunya. (Segueix)