No sé si us heu fixat que la companyia aèria Spanair és notícia permanent als diaris en les darreres setmanes i mesos. No sé si us heu fixat que la majoria d'aquestes notícies són de caràcter negatiu. Sense entrar a valorar l'objectivitat de les notícies, segur que Spanair, com totes les companyies aèries, fan coses força malament, alguna de bé també deu fer. (Segueix)