PATRIMONI HISTORIC i ARTISTIC


S.O.S. Museu d'Arqueologia de Catalunya

http://www.petitiononline.com/sosmac/

 

To: 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya

Lisboa, Madrid, París, Londres, Roma, Nàpols, Berlin, Atenes, etc, etc...Totes aquestes ciutats tenen en comú el fet de ser –o haver estat– importants centres culturals i polítics, referents dins dels seus respectius àmbits nacionals, i sovint d’un abast que ultrapassa netament aquests límits. També tenen en comú el fet de tenir, totes elles, almenys un museu d’arqueologia, d’orígens i característiques molt diferents, és cert, però museus d’arqueologia al cap i a la fi. No tenim notícia que cap d’aquestes ciutats –o les administracions estatals de qui depenen els museus– hagi decidit precindir-ne; tampoc que cap d’aquests museus hagi patit un estat d’abandonament permanent durant anys.

Barcelona també és una gran ciutat, centre cultural (encara) important i seu d’un poder polític nacional molt limitat, però amb competències exclusives en l’àmbit de la cultura. Barcelona també té (encara) un museu d’arqueologia. Modest, és cert, si se’l compara amb els de les capitals que hem esmentat, però que no es pot menystenir, ni per la importància de les seves col·leccions, ni per les infrastructures de recerca de què disposa –començant per la seva biblioteca–, ni pel fet de ser una institució amb setanta-cinc anys d’història, que ha tingut un paper central en la formació de diverses generacions de professionals de l’arqueologia, entre els quals figures tan prominents com Joan Maluquer de Motes, Miquel Tarradell, Pere de Palol, Antoni Arribas o Eduard Ripoll, per citar-ne només alguns. També en aquest sentit el museu de Barcelona es pot equiparar amb els de les ciutats esmentades. Aquí, però, s’acaben les semblances, perquè el nostre sí que ha patit durant molts anys un estat d’abandonament. I perquè, segons sembla, els responsables de la institució creuen que ha arribat el moment de prescindir-ne.

Els fundadors del Museu d’Arqueologia de Barcelona –amb Bosch-Gimpera al capdavant– eren ben conscients que una ciutat i un país culturalment potents havien de comptar amb un museu d’arqueologia capaç de complir les funcions formatives –en el sentit més ampli– i de recerca pròpies d’aquestes institucions. Amb la seva creació, Barcelona i Catalunya s’acostaven al model europeu que hem evocat; amb la seva desaparició, inevitablement, ens n’allunyem. El somni noucentista (i avantguardista) d’un país normal, amb un projecte cultural equiparable al de l’Europa culturalment desenvolupada, se substitueix pel malson de la provincianització: un sistema de museus de segona divisió per a una ciutat i un país de segona divisió.

És cert que el Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya està en una situació difícil, producte de la incúria de les administracions, de la manca de continuïtat de la direcció (quina institució pot resistir set canvis de director en dotze anys?) i de l’absència d’un projecte museogràfic ben definit i, especialment, pactat entre els responsables de cultura dels diferents partits polítics, de manera que els canvis de govern no suposin canvis en la direcció del museu o, com a mínim, en els objectius i estratègies. Evidentment, el museu del segle XXI no pot ser el museu de Bosch-Gimpera: cal una redefinició i remodelació a fons (i d’exemples, per cert, no en manquen, i dins del mateix país, per exemple a Alacant). Però res d’això no equival a la pura i simple dissolució del Museu d’Arqueologia dins d’un museu de Ciències Socials. El canvi és necessari –que no es parli, doncs de “resistència al canvi”–, però la direcció que s’ha pres per dur-lo a terme és, a parer dels sotasignats, equivocada. Què té de dolent el model de les grans ciutats europees, incloent-hi la capital de l’estat espanyol, que ara precisament escomet la renovació del seu museu arqueològic i nacional?
Caldria explicar bé perquè no el podem seguir abans d’emprendre un camí incert i inevitablement traumàtic pels trencaments que suposa. Caldria explicar també quin sentit té haver esmerçat durant aquests darrers anys uns recursos importants –tot i que fossin insuficients– en remodelacions i projectes arquitectònics per al MAC, inversions que, d’altra banda, hauran de continuar necessàriament durant anys mentre no es construeixi el nou edifici.

És possible que existeixin altres formes –com la proposada per la Conselleria de Cultura– d’organitzar el patrimoni museogràfic d’un país, i poden ser eficients, però no necessàriament millors que la que ja tenim. I el que, en tot cas, és inacceptable és que es proposin com a models a seguir museus com els de Lió, Quebec, Escòcia o Berlin. Qualsevol persona mínimamemt informada sobre el tema sap que el primer encara no s’ha fet, i que quan es faci no suposarà la desaparició del museu d’arqueologia, com tampoc no ho va suposar la creació del Museu de les Civilitzacions quebequès. La reordenació dels museus de Berlin no ha representat tampoc el tancament de cap dels museus d'arqueologia de la ciutat. El gran museu nacional d'Escòcia, que ha d'incloure en un sol complex l'art, les ciències naturals, l'arqueologia, l'etnologia i la història del país, és també un projecte en vies d'execució. Enlloc no hi ha, per tant, veritables paral·lels al museu de societat que es planteja.

Afegim-hi encara les incoherències i les incògnites del mateix projecte. Per quina raó un museu que, segons s’ha dit, cerca un discurs global sobre el desenvolupament de la societat a Catalunya no hauria de comptar amb els materials de MNAC o el mNACTEC, que en constitueixen alguns dels exponents més brillants? Diguem-ho d’una altra manera: per quina raó ha de fagocitar el MAC, i no el MNAC o el mNACTEC, quan els fons dels tres museus són igualment importants per a l’objectiu que es diu que es pretén assolir? O, encara d’una altra: quin interès hi ha a fer desaparèixer el MAC? I quina és la naturalesa d’aquest interès?

I, pel que fa a les incògnites, s'ens presenta, d’una banda, un projecte de Museu sense cap pla de viabilitat, ni finançament, ni localització ni desenvolupament museístic. Un projecte totalment buid de contingut, i que sembla fet només per fer volar coloms. I, per una altra part, quin serà el destí de les diferents seus del MAC? Serà l’any del centenari de les excavacions a Empúries el moment d’un canvi de rumb de conseqüències imprevisibles per a aquesta seu?

El Museu d'Arqueologia de Catalunya pot ser –ha de ser– una institució potent, que treballi en xarxa amb i en tot el territori, i que doni suport a l'arqueologia del país, tant en la recerca com en la conservació i la difusió del patrimoni al gran públic, amb els mitjans més actuals. Tan sols necessita un xic d'inversió, més recursos, entusiasme i, molt particularment, un projecte clar, tan consensuat com sigui possible –creiem que les Universitats, l’IEC, l’ICAC, les diferents associacions professionals hi tenen alguna cosa a dir–, que estigui al marge dels avatars de canvi de governs (que en aquest país, i deu ser un dels pocs llocs del primer món, sembla que comporten gairebé automàticament canvis de direcció d’institucions com el MAC) i que reculli, millorant-la i ampliant-la, l’herència intel·lectual deixada, precisament, pel gran projecte noucentista, interromput, però no liquidat, per la dictadura franquista.

Sincerely,

http://www.petitiononline.com/sosmac/

 TARRACO - Les obres de la primera fase de la restauració de la Muralla de Tarragona podrien començar passat l'estiu


Aquest dilluns s'ha aprovat inicialment el projecte d'emergència de la rehabilitació de la Muralla en la seva fase número 1. Aquest projecte podria iniciar-se poc després de l'estiu, quan es preveu que s'adjudiquin les obres per un import de 431.000 euros. El projecte ha estat enviat al Ministeri de Cultura per tal que s'encarregui la licitació i adjudicació de les obres. El tram que es restaurarà primer consta d'uns 70 metres entre la baixada del Roser i la plaça de l'Ensenyança, on s'ubica l'escola Estonnac. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla director de restauració de la Muralla aprovat el passat desembre i que preveu diverses obres, dividides en deu fases, al llarg de tot el monument. Aquest Pla compta amb un pressupost de 14.840.000 euros i l'Ajuntament de Tarragona espera obtenir el suport econòmic del Ministeri per tirar-lo endavant.
 
 
http://www.tinet.cat/portal/index.do

Els arqueòlegs critiquen la «dissolució» del MAC que proposa el pla de museus

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 18:07
EL PUNT.. Barcelona.
El pla de museus de Catalunya està generant el debat que pretenia el Departament de Cultura, sobretot en el sector de l'arqueologia, que no veu de bon ull el nou Museu de Societat, anomenat Catalònia, ni la integració en aquest museu (i, per tant, la desaparició) del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), amb seu a Barcelona. Un grup de professionals ha impulsat el manifest SOS Museu d'Arqueologia de Catalunya, en el qual denuncien «l'estat d'abandonament permanent durant anys» en què ha estat el MAC. Consideren equivocada la «dissolució» del MAC i reivindiquen que sigui una institució «potent, que treballi en xarxa amb i en tot el territori». «Tan sols necessita un xic d'inversió, més recursos, entusiasme i, molt particularment, un projecte clar», diu el text, que divendres ja havien signat 582 persones (es pot llegir a http://www.petitiononline.com/sosmac/). El document critica la «incúria de les administracions» per «l'absència d'un projecte museogràfic ben definit» i els continus canvis en la direcció que han impedit consolidar el museu. Tot i que aplaudeixen el canvi, els signants creuen que el pla de museus porta a un «camí incert i inevitablement traumàtic pels trencaments que suposa». La Generalitat defensa que econòmicament no és rendible reformar la seu del MAC i que al futur Catalònia veuran el mateix fons arqueològic un milió de visitants.
 
 
 
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2734387

BANYOLES - Editen els resultats de les excavacions fetes a la plaça Major de Banyoles

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 18:03
R. ESTÉBAN. Banyoles

Els autors de les excavacions arqueològiques a la plaça Major de Banyoles i carrers adjacents, fetes els anys 2005 i 2006 amb motiu de les obres de reforma de la zona, acaben de publicar-ne el resultats en l'últim lliurament d' El llegat , la revista que editen l'Ajuntament i els Amics dels Museus de la ciutat. Tot i que, en línies generals, ja eren conegudes, les conclusions dels arqueòlegs Rafel Dehesa, Josep Tarrús i Elisenda Moix encara no s'havien fixat en una publicació.

Aquelles excavacions no van obtenir resultats espectaculars, però en canvi van permetre confirmar algunes dades. També hi va haver alguna sorpresa: «La més important –resumeixen els científics– ha estat la de comprovar que les obres de remodelació de la Plaça Major del 1898 van ser molt importants i perfectament realitzades». Quant a les estructures que van aflorar, és destacable la del dipòsit d'una antiga font ornamental que havia estat situada al centre de la plaça, els antics canals per on es desviava l'aigua del rec Major o el pou de glaç del carrer Àngel Guimerà. Juntament amb els textos, s'hi aporten fotografies i uns gràfics de les estructures descobertes.

També es descriu el pou trobat a Cal Moliner, l'edifici medieval convertit en oficina de turisme. Els arqueòlegs han conclòs que probablement el van construir al segle XIII (com l'edifici) i que el devien tapar al segle XIX perquè ja no hi entrava aigua.

 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2734485


KOREA - Arde sin control el principal tesoro nacional de Corea del Sur

noticies del mon - — Publicat per josep.m @ 17:48

 

Arde sin control el principal tesoro nacional de Corea del Sur

 

Arde una joya de la cultura mundial en Corea del sur /AP/ Lee Jin-man
Arde sin control el principal tesoro nacional de Corea del Sur
El tesoro nacional de Corea del Sur Namdaemun se derrumba mientras los bomberos extinguen el fuego en Seul /
AP/ Lee Jin-man

 

Korea. (AP/Redacción).- Alrededor de 80 bomberos han estado luchando para controlar el fuego y, según fuentes del cuerpo, se desconoce si hay heridos, a lo que han añadido que las causas del incendio aun están por determinar.

Namdaemun, que significa "La gran puerta del sur", era la puerta del sur de los muros originales que rodeaban Seul durante la Era Joseon. La construcción de esta puerta comenzó en 1395.

 

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080210/53435480374.html

FRANCIA - La tumba del niño merovingio

noticies del mon - — Publicat per josep.m @ 11:50

 

Restos merovingios hallados en el Este de Francia

Restos merovingios hallados en el Este de Francia- AFP

Tumbas merovingias de una antigüedad probable de unos 1.500 años han sido descubiertas cerca de la localidad de Moustiers-Sainte-Marie, la región francesa de Alpes-Alta Provenza, al Este del país, anunció ayer el director del Museo de Prehistoria de Quinson, Jean Gagnepain. La dinastía merovingia, de origen germánico, gobernó Francia entre los siglos V y VIII. Según una leyenda sin base científica su linaje procede directamente de Jesucristo y María Magdalena.

"Es raro encontrar intacta y excavar de la A a la Z una sepultura merovingia en la Alta Provenza", ha señalado Gagnepain, confirmando informaciones aparecidas en el diario La Provence

Las tumbas, descubiertas la semana pasada por unas obras para ensanchar un camino, albergaban al menos tres personas, de las que dos han sido halladas en el lugar.

Además de otra sepultura localizada directamente sobre la tierra que contenía un esqueleto femenino del que sólo queda el cráneo y una parte de la columna vertebral, los arqueólogos han hallado una tumba en un cofre bajo seis grandes tejas romanas. Ésta tumba contiene el esqueleto de un niño de unos diez años y de 1,20 metros de altura. Los huesos estaban desordenados en el interior del cofre.

El cráneo de la mujer y el del niño estaban elevados, casi en perpendicular a los cuerpos alineados y orientados hacia el Este, en la dirección de Jerusalén, una práctica "clásica entre los primeros cristianos", según Gagnepain.

La época paleocristiana en la Alta Provenza va de los siglos IV y V hasta el siglo X, pero la datación ha podido afinarse gracias a una hebilla de cinturón, de hierro, encontrada en la tumba del niño: las sepulturas debían entonces remontarse a la Alta Edad Media, entre los siglos V y VII.

Los huesos han sido transportados al Museo de Quinson para ser analizados por antropólogos. La hebilla ha sido confiada a un laboratorio especializado. El hallazgo ha sido posible gracias al propietario del camino, quien previno a las autoridades al ver que las osamentas asomaban.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/tumba/nino/merovingio/elpepucul/

20080204elpepucul_5/Tes
MONTBLANC - Descobreixen els vestigis de la primera església de Santa Maria a Montblanc, que data del 1170

noticies de C A T A L U N Y A - — Publicat per josep.m @ 08:26


+ Imatge de la troballa, a tocar de l'entrada del campanar. Foto: N.R.
 
Ara caldrà trobar finançament per executar una excavació arqueològica

N.R.. Montblanc
Les obres de restauració de les tres capelles de l'església de Santa Maria de Montblanc han posat al descobert, per sorpresa, els vestigis del primer temple que s'hi va construir, que data del 1170. Fins ara s'intuïa que els fonaments hi havien de ser, però encara no s'havien localitzat mai. Està previst que les restes quedin al descobert, però de moment s'està buscant el finançament necessari per poder executar una excavació arqueològica que determini amb exactitud de quin tipus de restes es tracta.Els principals entesos en la matèria suposaven que sota els fonaments de l'actual església de Santa Maria de Montblanc s'hi amagava la primera construcció d'aquest temple. Aquesta suposició, però, no s'havia pogut constatar mai fins ara. La setmana passada la troballa va agafar tothom d'imprevist i va demostrar que el que havia estat intuïció fins aleshores es convertia en una realitat palpable. Les obres de restauració que s'estan portant a terme a les tres capelles de l'església montblanquina, on s'han trobat policromies i rajoles de l'època medieval, van posar al descobert les restes del que podrien ser els fonaments del primer temple religiós que s'hi va construir, tal com constatava el plebà, Albert Palacín: «Ara sabem que hi és», però havia quedat amagada sota terra, on hi ha també les restes de criptes funeràries.

Un mur de pedra que s'alça a tocar de l'entrada al campanar evidencia l'existència del temple, que dataria de l'any 1170. Fa 2,10 metres de llargada i té una profunditat d'uns tres metres. Està previst que la troballa es deixi al descobert sota una talla de vidre. El que fa falta ara, però, és trobar el finançament necessari per contractar una empresa perquè en faci la pertinent excavació arqueològica. Tanmateix,

Palacín ja avançava que s'haurà de treballar a contrarellotge ja que les obres haurien d'estar enllestides abans de Setmana Santa, perquè l'església pugui ser visitable. L'església de Santa Maria va rebre l'any passat més de 70.000 visitants, una xifra superior a la del 2006, quan n'hi va haver 30.000, dada que es justifica si es té en compte que l'església va estar tancada al culte.


Powered by LifeType