No és tan sols rodalies... el corredor del meditarrani s'està morint.

26 Gener, 2007 16:26
Publicat per csala, Política Territorial i Obres Públiques

Dimarts passat 200.000 persones, jo entre elles, ens vam veure afectades pel lamentable espectacle que ja fa mesos, està oferint RENFE al nostre país. Al matí, d'anada a Barcelona quasi una hora tard, i part del trajecte en taxi, si no volia ja perdre el matí séncer, i a la tarda, de tornada, tots els viatgers que anaven més enllà de Tarragona havien de baixar a la nostra ciutat i continuar amb autocar.

I mira que soc dels que crec en el transport públic ferroviari, especialment per a les mitges i llargues distàncies, però els convois són escassos i el servei és deficient.

Jo no crec en la mala sort, un dia sí, però, que en el que portem d'any s'hagin produit set avaries importants, és excessiu, i és evident que no s'ha fet i no es fa l'adequat manteniment de la xarca, que la inversió al nostre país en ferrocarril de rodalies i regionals es ridícula, i que fins i tot ara, els Ferrocarrils de Catalunya, que aquests si són competència de la Generalitat, comencen a tenir greus problemes, quan havien estat sempre un exemple de com s'havia d'articular un transport públic de proximitat. Jo, no crec en la mala sort.

Res, encara resulta més sorprenent el silenci del dimecres del President de la Generalitat, però si ell no parla perquè no en sap o per a protegir-se estratègicament, almenys s'hagués pogut exclamar algú d'aquest tripartit II, i donar un cop de puny damunt la taula per dir prou.

El corredor del Meditarrani, quedarà escanyat en pocs anys, mantenir ample ibèric, i el fet que no hi hagi desdoblament de via en tots els trams provocarà greus problemes, tant en el transport de passatgers, com en el de mercaderies.

Així, és va fent evident que la identitat dels partits que governen a Catalunya i a l'Estat en res beneficia al nostre país. De moment, quasi tot són rendicions!!!

5 Comentaris | 0 RetroenllaçOs

La planificació territorial. Element bàsic per parlar del futur. Treballs parlamentaris (III)

25 Gener, 2007 11:22
Publicat per csala, Política Territorial i Obres Públiques

Hi ha un element imprescindible per parlar de futur, i aquest és la planificació. Quan Convergència i Unió va esgotar la darrera legislatura, amb retard, s'estaven fent els treballs preparatoris per a la redacció del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Amb el govern tripartit (I), era urgent i necessari, acabar aquests treballs preliminars, i presentar el Pla, era a més un dels compromisos del Tinell dels tres partits que van formar govern.

Passada la legislatura, res s'ha presentat i res se sap de com evolucionen, i qui està participant en la redacció del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, per tant des de l'oposició és l'hora de preguntar i apretar per agilitzar aquests treballs i que l'any 2007, puguem preveure que aquest Pla és una realitat per a les nostres comarques, i que esperem sigui definit definitvament amb la participació dels agents socials del territori i si es possible amb el consens de tots plegats.

BLOC 6

¿En quin estat de tramitació es troba la redacció del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona?

¿Quina previsió de participació de la societat civil i institucions preveu el Govern de la Generalitat de Catalunya en la redacció del Pla?

¿Quin és el calendari de les diferents fases previst per a la tramitació de l’esmentat Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona?

Comentaris | 0 RetroenllaçOs

Okupes. - En casa del herrero, cuchillo de palo -.

21 Gener, 2007 10:21
Publicat per csala, Medi Ambient i Habitatge

Aquestes darreres setmanes he intermediat a favor d'una comunitat de propietaris que pateixen l'ocupació d'un dels pisos del seu edifici. El pis ocupat és tiutlaritat de la mateixa Generalitat de Catalunya, i els fets ja van començar a denunciar-se el maig del 2005. I com sigui que l'ocupant fins i tot realitza importants obres, com si fos casa seva, s'ha estès la preocupació entre el veïnat al desconèixer l'abast de les mateixes, doncs aquesta veïna, de caràcter violent i fins i tot agressiu, va obtenir permís d'obres menors de l'Ajuntament de Barcelona.

El dia 15 de desembre de 2006 s'ha tornat a demanar que convindria que la propietat (Generalitat de Catalunya) realitzés una inspecció presencial de l'estat d'un habitatge que és de la seva titularitat i que té el deure de garantir que les actuacions que en ell es realitzin no afectin a la resta dels copropietaris de l'immoble

Entendreu que amb situacions pendents des de fa més d'un any com aquestes em semblin molt poc serioses les declaracions del Conseller Saura, sobre la revisió dels protocols dels Mossos d'Esquadra, quan la mateixa Generalitat no sap protegir delictes vigents que s'estan produint contra el seu porpi patrimoni.

1 Comentaris | 0 RetroenllaçOs

Tarragona - Castelló: Alta Velocitat i Ample Internacional. Treballs Parlamentaris (II)

19 Gener, 2007 05:38
Publicat per csala, Política Territorial i Obres Públiques

En una jornada celebrada recentment a Castelló s’ha posat de manifest, en igualtat de condicions, això és ample ibèric, la línia del corredor del Mediterrani té quasi el doble d’usuaris (2,7 milions de viatgers), que la línia Madrid- Barcelona ( amb 1,5 milions de viatgers).

Personalment, soc dels que estic en contra d’un sistema radial de comunicacions, els tarragonins hem de poder decidir com anem a Madrid, si via Lleida, Saragossa, o via València. I previsible hauria de ser poder anar, algun dia, en tren d’alta velocitat a Sevilla pel corredor del Meditarrani, sense haver d’anar a parar a Madrid.

És evident que les polítiques preventives, però també punitives del permís de conduir per punts, les limitacions i incomoditats de la congestió viària al voltant dels grans nuclis de població, i les restriccions a la circulació cada cop més importants que a nivell europeu s’estan establint en àrees metropolitanes (mesures que afecten a la velocitat o fins i tot mesures de peatge per entrar a les grans ciutats), faran que el número de viatgers en tren augmentin de forma vertiginosa els propers anys, si s’ofereix un transport d’altes prestacions, tant pel que fa a la velocitat com al servei.

Dia a dia pot certificar-se el que acabo d’exposar, si tenim en compte que EUROMED, ARCO i TALGO van, segons dades oferides per RENFE amb una ocupació mitjana del 95%, i, indiquen, per exemple que entre Tarragona i Castellò hi ha hagut un increment de la utilització del tren d’altes prestacions del 7,11% respecte l’any 2004. Per tant de seguir la mateixa progressió, és evident que cal d’entrada un increment de freqüències de pas d’aquest tipus de trens o l’increment de places (afegir vagons), doncs ocupacions mitjanes constants superiors al 90% pot anar en detriment de la qualitat del servei.

A tot el que s’ha exposat anteriorment cal afegir-hi el transport de mercaderies. Les vies ràpides estan congestionades d’empreses de logística que transporten béns de consum entre l’Europa Central i l’Arc del Meditarrani. Cal donar una sortida a les mercaderies també via ferroviària.

Els importants ports del nostre àmbit han de poder operar en igualtat de condicions i per tant és fonamental i imprescindible que puguin tenir aquestes connexions europees amb via d’ample internacional.

El secretari per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, va advertir que, sense doble via, el tram del corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona es “col·lapsaria” en cinc anys, sobretot pel creixement dels ports.

Així, al Pla Estratègic d'Infraestructures Terrestres (PEIT - Govern de l'Estat) preveu quatre vies entre València i Castelló (dues d'ample ibèric i dues d'ample internacional), el mateix que entre Tarragona i Barcelona, mentre que el tram entre Castelló i Tarragona serà d'ample internacional de prestacions mixtes (per a transport passatgers i mercaderies).

D'aquesta manera, queda escanyat el tram entre Tarragona i Castelló.

BLOC 5.

És per això que volem conèixer:

¿quines actuacions està duent a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a la demanda de connexió en via d’ample internacional entre les estacions de les poblacions de Castelló i Tarragona?.

2 Comentaris | 0 RetroenllaçOs

Treballs parlamentaris - Primeres preguntes sobre el TAV

12 Gener, 2007 19:40
Publicat per csala, General

El dia que vaig estrenar aquest bloc, vaig dir que el volia utilitzar especialment per donar a conèixer la feina parlamentària, conscient de la dificultat de fer arribar a la gent, amb transperència i cotidianeitat quin és el treball d'un diputat, estava convençut, i segueixo pensant que és molt més senzill donar a conèixer, dia a dia, personalment o a través dels mitjans de comunicació el que es fa com a regidor.

Les eines i mecanismes que com a Diputat pots utilitzar a la Generalitat per obtenir informació o transmetre les inquietuds del territori són ben diferents dels que s'utilitzen a l'Administració Local. Una de les eines de control del Govern, que tenim tots els diputats, però que especialment utilitzem els diputats que estem a l'oposició, són les preguntes per escrit que s'adrecen a la Mesa del Parlament, que un cop admeses trameten a la Conselleria que es considera adient, i en un termini de quinze dies en tindrem una resposta del Conseller o Consellera corresponent.

Ja vaig explicar en aquest bloc, que la matèria per les comarques de Tarragona que serà de la meva competència serà la d'Infraestructures, això m'ha portat a fer les meves primeres preguntes parlamentàries sobre aquestes qüestions que vaig presentar el passat dia 9 de gener al registre..

He dividit les primeres dotze preguntes parlamentàries en sis blocs, els quatre primers estan relacionades amb la nova estació del TAV del Camp de Tarragona. Les transcribeixo pel coneixement general i pel comentari seriòs de qui tingui o vulgui dir-hi la seva.

Al llarg dels propers dies publicaré els altres dos blocs, un d'ells sobre qüestions ferroviàries també i l'altre sobre la planificació del territori.

BLOC 1

1. L’entrada en funcionament de l’estació del TAV del Camp de Tarragona ha suposat la supressió a les estacions de Tarragona, Reus i Valls, de quasi tots els serveis ferroviaris cap a Madrid. A la vegada, aquest fet comporta una pèrdua de connexions entre aquestes ciutats i Barcelona. A més des de la nova estació del Camp no hi ha serveis cap a la capital catalana, (llevat tan sols d’un tren diari tipus Altària).

Davant la pèrdua de serveis ferroviaris d’altes prestacions entre les estacions més importants del Camp i la ciutat de Barcelona, arran de l’entrada en funcionament de l’estació TAV,

¿Quines gestions pensa fer la Generalitat per a evitar que es consolidi aquesta reducció de les comunicacions ferroviàries entre el Camp de Tarragona i Barcelona?.

BLOC 2

2. ¿En quin estat de tramitació es troba el projecte de construcció de l’accés a l’estació del TAV del Camp de Tarragona des de la carretera TP- 2031?.

3. ¿quin calendari previst té el Govern d’inici i finalització de les obres?.

BLOC 3

4. ¿Pensa el Govern de la Generalitat respondre a les al·legacions presentades per diferents Administracions Públiques a les propostes de les quatre línies de transport públic licitades per la Generalitat entre l’Estació del TAV del Camp de Tarragona i diferents poblacions del Tarragonès, Baix Camp i Alt Camp?

5. ¿És pensa establir alguna nova parada per a recollir viatgers (en el cas que n’hi hagi) en les rutes adjudicades, vist que aquestes transcorren pel centre urbà de poblacions com les del Morell, la Pobla de Mafumet o pel mig de nuclis de població tant importants com el del barri de Sant Salvador de Tarragona, sense que en l’actualitat hi hagi cap parada?.

6. ¿Pensa el Govern de la Generalitat establir alguna nova ruta de servei públic de transport pels importants nuclis urbans, amb important afluència turística els mesos d’estiu, del nord-est de la comarca del Tarragonès i les poblacions del Baix Penedès, a les quals no s’ha dotat de cap tipus de transport públic fins a l’estació del TAV del Camp de Tarragona?.

BLOC 4

7. ¿Com pensa el Govern de la Generalitat millorar la comunicació viària i/o ferroviària a curt i mig termini entre la ciutat de Reus, i el Baix Camp en general, i l’Estació del TAV del Camp de Tarragona?

8. ¿En aquest sentit considera el Govern una sol·lució adient la proposta realitzada per diferents sectors empresarials i econòmics de desdoblament de la TV-7211 entre els municipis de Reus i Constantí, o té pensada alguna altra alternativa?

Comentaris | 0 RetroenllaçOs