En el darrer Ple de l'Any hem tornat a parlar d'habitatge, encara que tothom parli de toros...

23 Desembre, 2009 21:16
Publicat per csala, General

Comentaris | 0 RetroenllaçOs

ILP: "Els Toros" i els 10 anys de Carmen de Távora a la nostra plaça

13 Desembre, 2009 15:15
Publicat per csala, General

M'ho veig venir, fetes les consultes independentistes el cap de setmana vinent la notícia seran els toros...., mira que se'n parlaran de coses importants en el Ple del Parlament d'aquesta propera setmana, però el que faran notícia seran els toros. Dissabte i diumenge vinent, llevat de contraprogramació sorpresiva, els toros s'emportaran els principals espais dels mitjans.

Jo votaré favorablement a la ILP, o sigui, a que aquesta proposta de modificació de l'article 6 de la Llei de Protecció dels animals segueixi el seu tràmit (això no vol dir que acabi tal i com està proposada). Les meves motivacions:

1.- Votaré Si, perquè considero que totes les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) han de poder-se tramitar. Si no tinc llibertat de vot això no puc fer-ho, em dec al criteri majoritari i democràtic del grup, sigui a favor o en contra, però personalment, sempre que tingui aquesta llibertat, votaré favorablement la seva tramitació parlamentària. Ningú recull 50.000 signatures per veure estroncada a les primeres de canvi, i mitjançant una esmena a la totalitat d'un Grup Parlamentari, que la voluntat de debatre un problema no pugui fer-se amb responsabilitat a la Cambra Legislativa del seu país.

2.- Votaré Sí, perquè considero que l'execució sagnant d'un animal amb un mètode qüestionable no pot considerar-se un espectacle dignificant, i que consti que tampoc considero dignificant ni la boxa ni "altres" animalades semblants...

3.- Votaré Sí, perquè tot i que estic per preservar les tradicions (i en aquest sentit estic especialment conscienciat per les que es celebren a les Terres de l'Ebre), calen retocs per fer saber a tothom que "tot no val".

4.- Votaré que Sí, per coherència, amb els meus pensaments i actituds, que són els mateixos ara, que fa 10 anys, i això és el que us explico a continuació:

10 anys de Carmen a la Plaça de Toros de Tarragona.

L'any 1999, com a regidor de Festes de l'Ajuntament de Tarragona vaig contractar a en Salvador Távora (La Cuadra de Sevilla) per a representar una versió lliure de l'Òpera "Carmen" que incloia la lídia i mort d'un toro. Vaig exigir aleshores que seguint el Reglament Taurí s'estudiés "indultar" el toro al final de la representació. Negociant, negociant, ho vam aconseguir...!!!!. En la representació -única- del 14 d'agost de 1999 el toro va ser indultat, i tot i que va morir poc després, i que no li vaig evitar el patiment, almenys no vam fer de la sang de la seva mort un espectacle públic. Sé que a molts això els semblarà poc, però jo d'aquell dia n'estic especialment orgullòs. Amb la tensió que es respirava a BCN pel mateix espectacle vaig rebre moltes pressions el mateix dia de la representació a Tarragona per a que suspengués l'espectacle. Pressions per part de l'aleshores Director General del Joc i l'Espectacle i del Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona. Tan sols dir-vos que els Mossos (fa una dècada) van comparèixer i van aixecar ACTA de l'espectacle; ja em veia justificant una multa astronòmica, multa que mai va arribar.

Per cert, la falta d'ampara legal va fer que al cap de dos anys, en Sentència Judicial, es condemnés a l'Administració de la Generalitat a pagar 40 milions de les antigues pessetes per no permetre la representació a Barcelona. Aquell cop, a Tarragona, defensant els drets de l'animal, vam simultàniament gaudir de la plasticitat de les representacions de "La Cuadra de Seviila", per aquí hauria d'anar això en un futur, i per això votaré aquest proper divendres que sí a la ILP.  

 

1 Comentaris | 0 RetroenllaçOs

La vegueria de Tarragona.

08 Desembre, 2009 17:24
Publicat per csala, General

Llegeixo amb interès el darrer número de NotíciesTGN  i en especial la seva editorial sobre la futura Llei de Vegueries que el Govern català vol aprovar en la primera reunió de l'any 2010. Estic a favor de les vegueries, però m'oposo explícitament a que "provisionalment" tan sols s'aprovi la vegueria de Tarragona i la de Terres de l'Ebre, deixant la resta de l'espai territorial català tal i com està en l'actualitat. O tots o ningú, personalment entenc que no s'ha ni tan sols de parlar que Tarragona sigui la base experimental de la nova divisió territorial. Més quan sembla que la nova Llei de Governs Locals ha quedat arxivada en un calaix. Anem doncs a començar la casa per la taulada.

Dit això, i després de la baralla pel nom de l'aeroport, proposta rebuda amb actituds certament beligerants i amb algunes reaccions certament decepcionants vindrà ara la baralla pel nom de la vegueria.

La Llei 1/1995 per la que s'aprova el Pla Territorial General de Catalunya, a l'article 2, parla de diferents àmbits, el de Ponent; el de les comarques Gironines, l'àmbit metropolità, ..., el del Camp de Tarragona, però em sembla evident que el nom d'algunes de les futures Vegueries seran més simples, la Vegueria de Lleida, la Vegueria de Girona... però, i la de Tarragona?, com es dirà?, la Vegueria del Camp (de Tarragona)?. Com molt bé diu en Manel Sanromà a l'Editorial del noticies TGN "...La vella Tarraco, fundada pels germans Escipió en el turó que tots coneixem i trepitgem, ha tingut bons i mals moments en la seva història, però mai ha perdut aquest nom. Abans que Espanya s’hagués inventat, ja es deia Tarragona; abans que Catalunya hagués aparegut com a nació, ja es deia Tarragona; abans que els àrabs l’haguessin convertit en territori de ningú ja es deia Tarragona. Han passat els segles, els mil·lennis; i la vella Tarraco es va convertir en capital de la Tarraconense; va esdevenir seu arquebisbal primada i metropolitana; capital d’una província espanyola; capital econòmica, intel·lectual i cultural del Sud de Catalunya. Sempre Tarragona. Mai ningú havia gosat treure-li el nom, un dels més antics d’Europa.

I ara venen uns senyors i ens diuen que allò que sempre s’ha conegut per Tarragona, és a dir, les terres sobre les quals exerceix la capital la seva influència, es dirà el Camp. Bé, primer li diuen Camp de Tarragona, per desprès quedar-se en el Camp. I nosaltres diem que no, que de cap manera. Allò que durant més de vint-i-dos segles s’ha dit igual, ara no pot dir-se el Camp: es diu Tarragona".

2 Comentaris | 0 RetroenllaçOs

Al Diari de Tarragona.

05 Desembre, 2009 19:56
Publicat per csala, General

vaig publicar fa uns dies un article sota el títol "La Catalunya invertebrada", en ell parlava de l'opció reduccionista de Catalunya com a país per part del Tripartit.

Un cop repassats els pressupostos del Govern de la Generalitat per a l'any 2010, em refermo en que l'oblit pressupostari del Tripartit en l'àmbit inversor s'estén als àmbits territorials catalans no inclosos en l'entorn metropolità de la capital catalana. Es una mostra clara de governar afavorint una majoria de població en detriment de la immensa majoria del territori. Una manera de fer a la que fa nosa el mateix oncepte de país i que enlloc d'apropar oportunitats tracten el país amb una visió centralista i excloent que ofega el territori històricament més abandonat i econòmicament més necessitat.

Les xifres objectives ho indiquen. En els darrers pressupostos de CiU, l'any 2003, l'àmbit de les comarques metropolitanes s'emportaven el 49% de la inversió i la resta del pais el 51%. Ara, l'any 2010, els darrers pressupostos del tripartit, les inversions territorialitzables, representen a l'àmbit de les comarques metropolitanes un 65%, la resta del país és queda el 35% restant (poc més d'un 4,5% a les nostres comarques).

Al Camp de Tarragona, en el capítol d'inversions, l'any 2003 van pressupuestar-se 158,9m€, ara a l'any 2010, se'n preveuen 152,4m€, i això que el pressupost global de la Generalitat s'ha més que doblat des de l'any 2003 a l'any 2010 ( de 17.000m€ a 39.000m€).

Set pressupostos són suficients per definir tendències. Les del tripartit han perjudicat greument les nostres comarques, i aquesta és una situació que hem de revertir sinó volem que s'incrementin les diferències. Només així construirem una Catalunya amb igualtat d'oportunitats per a tots els seus ciutadans. L'equilibri territorial, és l'element essencial que dignifica i diversifica la qualitat de vida del conjunt de catalans allà on visquin.

 

Comentaris | 0 RetroenllaçOs