Patrimoni de Valls


Patrimoni gastronòmic català popular: Inventari de la cuina tradicional catalana

Patrimoni-cultural-popular — Publicat per mariscu @ 12:52
Inventari de la cuina tradicional catalana
EL PUNT
Dimarts, 12 /12 /2006
Columna publica 'Corpus de la cuina catalana', amb 900 receptes, de la A a la Z, de totes les comarques de Catalunya

El 'Corpus de la cuina catalana' (Columna) s'ha presentat a l'Institut d'Estudis Catalans. Cinc anys de recerca a totes les comarques de Catalunya ha costat d'inventariar, amb voluntat gairebé notarial, el patrimoni gastronòmic català popular, ofert com una eina pràctica, adreçada a tothom. El llibre, impulsat per l'Institut Català de la Cuina, recull nou-centes receptes ordenades de la A a la Z, i hi han participat més de quatre-cents restaurants.

 (Segueix)

Llibre de Barrics antics de Catalunya

Novetats — Publicat per mariscu @ 00:13
Carles Carreras i Lluís Frago: Barris antics de Catalunya. Manresa i Barcelona: Angle Editorial - Fundació Caixa Manresa, 2005 (Patrimoni Artístic de Catalunya, 12); fotografies de Pere Pascual i Rosina Ramírez; 293 pp. ISBN 84-96521-05-2.
Ressenya de Pau Alegre i Nadal
El llibre que presentem s'esbatana en dues grans vessants: una d'escrita, de to manifestament divulgatiu sobre el fet urbà a Catalunya, i un nombre considerable de fotografies de racons, monuments i ambients dels barris antics d'una bona colla de ciutats de Catalunya, la majoria de les quals a tota plana, en suport de paper de qualitat. Sense parar en càlculs bibliomètrics embafadors, en dir que les planes de text vénen a ocupar, si fa o no fa, una cinquena part de l'obra, el lector i la lectora s'adonaran prou bé cap on van dirigits els trets: un producte escaient per a satisfer una àmplia demanda com a objecte d'obsequi en dates assenyalades. Una altra combinació d'imatge i text, gènere en el qual l'editorial manresano-barcelonina ha descobert un filó de vendes considerable d'uns anys ençà.
 (Segueix)

Powered by LifeType