Patrimoni de Valls


PRESENTACIÓ

General — Publicat per mariscu @ 20:29

Patrimoni de Valls” és una iniciativa per a la difusió del patrimoni vallenc. Volem contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre els valors del patrimoni local i sobre la seva importància en la configuració de la identitat col·lectiva: creiem que aquesta conscienciació i necessitat social és necessària perquè es doni una gestió conservacionista, sostenible i moderna (de base acadèmica) del nostre patrimoni, tal i com s’efectua des de fa temps en moltes poblacions.

Patrimoni de Valls vol ser un aparador electrònic del patrimoni local, un lloc de consulta, informació i debat. La gestió del web està oberta a tothom: en els espais de debat d’accés lliure i en la publicació de tot allò que hom consideri un element patrimonial, a través del correu electrònic de contacte.

El bloc compta amb una distribució dels continguts per temàtiques (a la columna esquerre), en cada una d’elles hi ha habilitat també un espai per al debat específic d’aquella temàtica o element patrimonial.

S’ha habilitat un apartat teòric i de debat genèric sobre el concepte de patrimoni i sobre la gestió del patrimoni, així com d’allò que ho consideri oportú.

Raó social de Patrimoni de Valls: Associació Cultural l’Aleta (NIF: G-43519966).

vista des del campanarExplicació dels continguts de les categories

General — Publicat per mariscu @ 20:29

Patrimoni-natural

aquesta categoria inclou el patrimoni de valors ecològic, paisatgístic, natural, geològic, etc. com ara els torrents de Valls, la vall del Francolí, etc.

Patrimoni-ruanes

categoria que recull el patrimoni localitzat a la zona de Ruanes, afectat actualment pel Pla de Millora Urbana promogut per l'INCASOL i l'Ajuntament de Valls, per tal de desenvolupar aquest nou barri.

Patrimoni-torrents

en aquesta categoria s'inclou tot el patrimoni i valors patrimonials que es localitzen en els torrents de Valls, com ara: molins, regs, valors ecològics, paisatgístics, usos tradicionals, etc.

Patrimoni-barriantic

aquesta categoria inclou el patrimoni que es localitza en el barri antic de Valls. S'ha cregut convenient reunir-lo per tal de tindre'l present en el marc actual d'aprovació i aplicació del Pla de Millora Urbana

Patrimoni-desaparegut

categoria que inclou els elements patrimonials que han desaparegut o van desaparèixer en algun moment, però que la seva memòria és important per al coneixement i configuració de la cultura i identitat vallenca actual.

Patrimoni-arquitectònic

aquesta categoria inclou el patrimoni arquitectònic en general (estils artístics, edificis particulars, elements arquitectònics aïllats) a excepció de les tipologies arquitectòniques concretes que disposen d'una categoria a part. Exemples d'aquesta categoria: tipologia de casa pagesa , masies, molins, cases modernistes, etc.

(Depenent del volum de material entrat, es crearà una nova categoria)

Patrimoni-cultural-popular

aquest espai inclou tot allò immatrial o no monumental que pot representar una continuïtat cultural de les generacions passades amb l'actualitat i que ens ajuden així a definir la nostra identitat tot coneixent els nostres orígens i entorn. Per exemple: camins, recs, tradició oral, oficis, històries i llegendes, dites populars, etc.

Patrimoni-industrial

s'hi inclouen els edificis industrials i elements arquitectònics o tècnics protagonistes de la indústria i de la manufactura vallenca al llarg dels segles.

Patrimoni-bensmobles

categoria que inclou els elements patrimonials materials no arquitectònics acadèmicament anomenats "bens mobles", com ara quadres, escultures i obres artístiques en general, mobles, eines, etc.

Patrimoni-elprado

categoria que recull el patrimoni localitzat a la zona d'El Prado, per tal de tindre'l present en el procés de discusió, negociació, aprovació i aplicació del Pla de Millora Urbana que afectarà aquest futur barri.

Patrimoni-teoria-debat

espai per al debat i aportacions teòriques i acadèmiques sobre el patrimoni i la seva gestió


Powered by LifeType