Patrimoni de Valls


5è Concurs Fotogràfic 2010 Patrimoni Vallenc

Novetats — Publicat per mariscu @ 23:40

 

5a edició del concurs fotogràfic Patrimoni Vallenc. 
autor: Guillem Voltas Calbet
 

 

BASES DEL CONCURS

Participants: És obert a totes les persones que ho desitgin.

Tema: “PATRIMONI VALLENC”. L’objectiu és conèixer i divulgar el
patrimoni vallenc des d’una vessant artística com la fotografia. L’autor/
a pot escollir qualsevol monument, edifici, escultura, pintura, document,
paisatge rural, natural, urbà o element cultural pertanyent al terme
municipal de Valls.

Format i presentació: Cada participant presentarà 3 fotografies, en
format 20x30 cm. Les imatges poden ser en color o en blanc i negre.

Identificació: Cal lliurar un sobre, amb el pseudònim i edat, que contingui
les fotografies i un sobre tancat amb les dades de l’autor/a (nom, telèfon,
correu electrònic, edat i població).
Les tres fotografies hauran de dur al darrera el nom del pseudònim i títol si
en tingués.

Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.

Tramesa: Abans del dia 20 de novembre a les 19:00 h, les fotografies
s’han de lliurar o enviar per correu a alguna de les següents adreces:

              Casal Popular La Turba, c. Nou 12, 43800 Valls (Alt Camp)
              El Racó del Cafè, Pç del’Oli 12, 43800 Valls (Alt Camp)
              IEV, c. Jaume Huguet 1, 43800 Valls (Alt Camp)

Aclariments: escriviu a aleta@tinet.cat o truqueu al 977 602656.

Jurat: Estarà format per persones vinculades al patrimoni i a la fotografia.
Estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes
bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els
premis poden declarar-se deserts.

La deliberació del jurat és pública i es podrà presenciar el dia 11 de
desembre
a les 18:30 h al Casal Popular la Turba.

Lliurament de premis i exposició: Els treballs presentats s’exposaran a
La Turba a partir del dia 18 de desembre de 2010, a les 20:00 h. Aquest
mateix dia i en aquesta hora s’entregaran els premis als participants
guanyadors.

Premis:

Per l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut
artístic i tècnic, el seu interès patrimonial, i es tindrà en compte el conjunt
de la sèrie.

      - 1r premi    300.00 €

      - 2n premi   200.00 €

     Premi al jove fotògraf (participants menors de 25 anys)   100.00 €

Consideracions finals:
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. No es podran premiar
guanyadors de l’edició anterior.

L’autor/a cedeix gratuïtament els drets de reproducció.
Les fotografies participants al concurs podran, doncs, ser objecte de
publicació, de reproducció i de difusió; l’organització es compromet a fer-hi
constar el nom de l’autor/a.
Per tal de tenir un fons documental del concurs, agrairíem que
els participants enviessin les fotografies digitalitzades a l’adreça
aleta@tinet.cat.

L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es
fa responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin
sofrir.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.


Powered by LifeType