Patrimoni de Valls


L'espai de ruanes

Patrimoni-ruanes — Publicat per mariscu @ 20:51

L'área que limita entre la carretera de Barcelona (front els pisos de Clols) i mas Miquel és la que correspón a la futura urbanització de Ruanes. Edificacions de baixa densitat representen d'una manera decidida el salt de la ciutat més enllà dels torrents.Els camps i les hortes perirbanes

Patrimoni-natural — Publicat per mariscu @ 20:48

Els camps i hortes de l'espai periurbá de la ciutat constitueixen un dels llegats identitaris més importants de la ciutat. La poca rendibilitat d'alguns d'aquests espais agrícoles, juntament amb un fort creixement urbà, lligat a l'especulació urbanística, fa que siguin espais susceptibles de desaparèixer en breu.Els plataners

Patrimoni-natural — Publicat per mariscu @ 20:44

Les rengleres de plataners al llarg dels camins d'entrada a les ciutats constituiexen un paisatge típicament Mediterrani. La ciutat de Valls en conserva dos bon exemples a les seves entrades: la carretera de Tarragona i la carretera de l'hospital.El patrimoni popular: testimoni del passat agrícola de la ciutat

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 20:41

Les portes d'entrada als immobles al sector de l'espina de peix són indicatives del llegat agrícola i comercial de la ciutat. Les altes portes, per poder entrar el carro, juntament amb un espai domèstic distribuit d'una manera especialment singular (com per exemple els entresols interiors) en poden ser uns dels elements més destacables. La traça de les rodes de carro encara es deixen veure en algunes cases


Powered by LifeType