Patrimoni de Valls


El patrimoni popular: testimoni del passat agrícola de la ciutat

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 20:41

Les portes d'entrada als immobles al sector de l'espina de peix són indicatives del llegat agrícola i comercial de la ciutat. Les altes portes, per poder entrar el carro, juntament amb un espai domèstic distribuit d'una manera especialment singular (com per exemple els entresols interiors) en poden ser uns dels elements més destacables. La traça de les rodes de carro encara es deixen veure en algunes casesbalcons del carrer Sant Pere

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 14:20

Alguns dels elements que desapareixeran del paisatge urbà del barri antic, una vegada comencin les actuacions previstes al Pla de Millora Urbana, seràn els balcons, les retxes, els panys, les portes, les llindes, ...

Les fotos que adjuntem són fetes al carrer Sant Pere. En Pere Català Pic, ja va copsar-les en les seves fotografies fa vàries dècades. Esperem que aquests elements adquireixin el valor que els correspon, i que siguin conservats com a petits fragments d'un conjunt.

balcó lluna del carrer sant Pere balcó carrer sant Pere bigaArcs de l'antiga Carnisseria

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 22:37

Estat actual dels arcs de l'antiga carnisseria del barri antic, situada entre la plaça de les Garrofes i el carrer del Jueus.

arcs carnisseriaLes cases pont

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 19:38

Són molts els carrers del barri antic que presenten cases pont. Aquí se'n poden veure dues, la de l'esquerra situada al carrer de l'Escrivania, i lla de la dreta al carrer dels Jueus.

Diversos elements i espàis del centre històic concentren interès patrimonialDiversos elements i espàis del centre històic concentren interès patrimonialLes ermitetes del barri antic

Patrimoni-barriantic — Publicat per mariscu @ 21:13

gewGEWAltres elements

Les ermitetes en honor als diversos sants apareixen representades de manera abundant al llarg del barri Antic. Alguna com la del carrer Espardenyers (esq.) ha tingut pitjor sort que la de la plaça dels Alls (dreta), mentre que altres han estat modificades per convertir la planta baixa en un aparcament.


Powered by LifeType