Patrimoni de Valls


L’AMULET FÀL·LIC DEL VILAR

patrimoni-arqueològic — Publicat per mariscu @ 11:35

Aquest és un dels nombrosos objectes recuperats durant les excavacions realitzades a la vil·la romana del Vilar i que ens parla del món de les creences i la superstició en època romana. Es tracta d’un penjoll en forma de fal·lus, molt senzill i de formes geomètriques i simples. Està confeccionat en bronze i la part superior presenta una argolla circular que permetria portar-lo penjat al coll.

Pels romans, la bruixeria i sobretot el “mal d’ull” eren un perill temible. L’enveja i la ràbia contra una persona generaven una força maligna que es projectava contra l’individu objecte d’aquest sentiment. Aquest “mal d’ull” podia causar mala sort, malalties, infertitlitat, mort prematura, bogeria i tot tipus de calamitats. Per tal de protegir-se, es recorria als amulets fàl·lics. Per als romans no tenia cap connotació obscena sinó que era símbol d’abundància i bona sort. Fal·lus de pedra eren emplaçats a les entrades de les ciutats i de les cases. El déu Príap, que mostrava sempre un gran membre sota els seus vestits, era el protector dels horts i els jardins i garantia la presència de fruites i hortalisses als rebosts de les llars. L’amulet fàl·lic del Vilar, doncs, tenia una funció apotropaica i protectora, tant per homes com per dones però sobretot, com altres amulets, eren els infants qui els duien ja que eren els més indefensos davant la bruixeria.

 

Judit Ciurana Prast Segona edició del concurs fotogràfic de patrimoni de Valls

Novetats — Publicat per mariscu @ 18:26

Participants: És obert a totes les persones que ho desitgin, amb un màxim de 5 fotografies i un mínim de 3 fotografies per autor.

Tema: “PATRIMONI VALLENC” L’objectiu és conèixer i divulgar el patrimoni vallenc des d’un vessant artístic com la fotografia. L’autor/a podrà escollir qualsevol monument, edifici, escultura, pintura, document, paisatge rural, natural, urbà o element cultural pertanyent al terme municipal de Valls.

Format i presentació: Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre. El format de les imatges serà com a mínim de 18 x 24 cm i com a màxim de 40 x 50 cm.  

Identificació: Les fotografies es lliuraran en un sobre tancat. En el sobre hi constarà un pseudònim i l’acompanyarà un altre sobre amb les dades de l’autor/a: nom, telèfon, correu electrònic, edat i població.

Inscripció: El dret d’inscripció és gratuït.

Tramesa: Les fotografies s’hauran de lliurar o enviar per correu a la següent adreça: Casal Popular La Turba, c. Nou 12, 43800 Valls (Alt Camp); abans del dia 31 d'octubre a les 19:00 h. Aclariments: info@talurba.cat o al tel. 977 602656.

Jurat: Estarà format per les següents persones vinculades al patrimoni i a la fotografia: Jordi París, Francesc Murillo, Josep Martí, Sergi Grau, Pilar Mussoles i Ricard Ibarra. El veredicte del jurat serà inapel·lable, a la vegada que estarà facultat per resoldre qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases. Si la qualitat dels treballs presentats fos insuficient, a criteri del jurat, els premis poden declarar-se deserts. Es podrà presenciar la deliberació del jurat el dia 10 de novembre a les 19:00 h dins el marc de les festes del 10è aniversari del Casal Popular La Turba.

Lliurament de premis i exposició: Els treballs presentats s’exposaran a La Turba a partir del dia 16 de novembre de 2007, a les 21:00 h. Aquest dia i en aquesta hora s’entregaran els premis als participants guanyadors.

Premis: En l’elecció de les fotografies premiades es valorarà el seu contingut artístic, tècnic i el seu interès patrimonial, i es tindrà en compte el conjunt de la sèrie.

-1r premi                                                                           300,00 €

- 2n premi                                                                         200,00 €

- Premi al jove fotògraf (participants menors de 25 anys)       150,00 €

Consideracions finals: Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. Les fotografies participants al concurs podran ser objecte de publicació, de reproducció i de difusió. L’organització es compromet a fer constar el nom de l’autor/a. L’autor/a cedeix gratuïtament els drets de reproducció. L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es farà responsable de qualsevol accident que, de manera involuntària, puguin sofrir. L’organització es compromet a retornar les obres.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. (Segueix)

Powered by LifeType