30 anys de servei al ciutadà

Publicat per fxsabate | 15 Jun, 2008
  • Quan l’any 1978 consumàvem la unitat socialista a Catalunya, no érem conscients de la magnitud de l’obra. Trenta anys després la contemplem amb satisfacció.

  • La començàrem uns centenars de persones, però l’han continuada milers amb un objectiu únic: el benestar de tots els catalans i catalanes, aplegats en un sol poble, cohesionat i sense divisions, i en el marc d’una Catalunya autogovernada que vol una relació federal amb Espanya.

  • Els avenços han estat irreversibles: la consolidació de la democràcia, el restabliment de la Generalitat i de la resta d’institucions pròpies, la potenciació de la nostra cultura i de la nostra llengua i un sistema de protecció social entre els més avançats: salut, educació, pensions i protecció a la dependència universals. En definitiva, una qualitat de vida entre les primeres del món. Gairebé sempre, darrere de cada millora social s’hi ha trobat un govern socialista.

  • A Espanya, a Catalunya i als ajuntaments on milions de persones ens han atorgat la seva confiança. En aquests moments el 75% de la població de Catalunya té un alcalde del PSC –més del 80%, si comptem governs locals on també hi som presents–. 

  • Però no ens sentim totalment satisfets. Volem anar més lluny per assolir uns millors nivells de vida i una forma de governar-nos digna d’un país avançat del qual ens puguem sentir encara més orgullosos. Els temps no són fàcils. La globalització, la situació econòmica, la relació amb Espanya, les noves demandessocials individuals i col·lectives ens fan ser molt exigents amb nosaltres mateixos.

  • Perquè sempre hi haurà la necessitat de dur a terme una potent acció pública que corregeixi les desviacions d’un mercat que avui més que mai és omnipresent. I perquè el socialisme es basa en un humanisme que vol contribuir al desenvolupament i l’autonomia personal i col·lectiva per ser él més lliures possible. Com a persones i com a poble.

   article publicat a la pàgina 35 del Diari de Tarragona avui 15 de juny de 2008, 31è aniversari de les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura