El primer any de Ballesteros

Publicat per fxsabate | 10 Jun, 2008

    catedral de Tarragona

  Una ciutat governada durant un llarg període de temps per un mateix partit és el que és en bona mesura pel govern que l’ha dirigida. Tarragona no és una excepció. També qui vol canviar les coses no pot fer-ho en un any ni en dos. Els qui ara ho diuen haurien hagut de deixar-nos, si fos veritat el que afirmen, una ciutat entre les millors del món . Però ara veuen  que existeix un llarg camí per recórrer.

  I encara es percep més clar quan s'analitza barri per barri o sector per sector: l’educació, la salut, l’economia en general de la ciutat i l’ocupació en particular, l’ordenació urbanística, els serveis socials per tothom però singularment per als i les qui més ho necessiten, el medi ambient, l’esport, la cultura i tot el que queda per fer en el patrimoni, la lentitud administrativa.... Per no parlar de la mateixa relació amb els ciutadans, allò que alguns volen ridiculitzar parlant de talant però que suposa també arbitrar nous mecanismes de consulta i participació. Quanta cosa per fer ¡

   

  Doncs bé, hi ha un denominador comú en aquests només dotze mesos del govern  de Ballesteros: la necessitat, d’ordenar, planificar – ens havien dit mil vegades que era una mania de l’esquerra –, sumar esforços, implicar-se per coordinar, optimitzar i establir prioritats. I això és el que es fa ara.

   

  Altres ciutats han corregut molt en els últims anys i disposen de millors serveis perquè els ajuntaments han tingut molta cura de la gestió pública, s’hi han dedicat molt, han primat l’interès públic per damunt de qualsevol altre. Això és el que es veu ara a Tarragona: res no és aliè a l’actual equip de govern, sigui o no competència de l’ajuntament si té relació amb Tarragona. És el que s’havia d’haver fet fa molt i durant molt de temps.

   

  Això encara no es nota prou. Perquè una tasca important i unes fites ambicioses no s’assoleixen sense uns bons fonaments. I mentre es posen aquests, encara no es veu l’edifici però aquests són imprescindibles per assolir les fites importants que ara es plantegen: el disseny de la ciutat del futur, la façana marítima, els Jocs del Mediterrani, la capitalitat cultural europea, un port que no només sigui servidor de l’economia local sinó veritable agent impulsor d’un sistema productiu que aprofiti de veritat les seves potencialitats turístiques, industrials i comercials. O una Tarragona exemplar en el Medi Ambient i en les polítiques socials.

   

  Ara hi ha idees i projecte ambiciós de ciutat. Ballesteros va dir que el canvi que necessitava Tarragona s’aconseguiria en vuit anys. Alguns li exigeixen en dotze mesos i que, com fent zapping, sigui immediat No és possible. Però l’equip PSC-ERC que encapçala aquest alcalde està començant una obra que canviarà de veritat i molt a millor la Tarragona que tant estimem.