Un altre cop incident nuclear a casa nostra

Publicat per fxsabate | 6 Abr, 2008

  Central Nuclear d'Ascó

  A les nostres comarques fa temps que sabem que vivim en una zona amb istal.lacions que comporten risc. Molts de nosaltres no restem indiferents i apostem per incrementar la seguretat amb mesures de prevenció i, sobretot, d'informació.

  Aquesta darrera, la informació, és bàsica per establir la imprescindible confiança entre població i empreses que gestionen i administració que vigila.

  No sembla que, en el cas de l'empresa que gestiona les nostres nuclears, hi hagi la mateixa consciència. El retard en la informació quan es produeixen incidents i la seva minimització quan no són tan mínims fa molt difícil per no dir que impossible la confiança dels ciutadans.

  Ara s'ha sabut perquè ho ha comunicat Greenpeace  que si no, potser ni això, que s'ha produït contaminació radiactiva en forma de partícules de Cobalt, manganès i altres elements sense que puguem saber des de quan ho sap l'empresa ni per què ha fallat - o no i no se'ns havia informat ? - el Servei de Vigilància Radiactiva del Consejo de Seguridad Nuclear ni si aquest organisme va ser notificat o no.

  Al segle XXI no és tolerable la falta d'informació, l'ocultació i els retards que les empreses que gestionen les tres nuclears catalanes - totes elles a les coamrques del sud - practiquen de forma habitual i sistemàtica.

  Aquí teniu els successos notificables a les nuclears espanyoles el 2006, el 2007 i el 2008. Ja sabem que la immensa majoria són menors. Però altres com aquest d'ara o el que va obligar a aturar durant mesos Vandellòs-2 l'any 2006 per oxidació d'un circuit de refrigeració no ho son tant.

  Finalment, el Pla de l'Energia de la Generalitat - document sencer, resum executiu i quadern informatiu -  preveu la limitació de l'energia nuclear al nostre país. La tenim tota instal.lada a les nostres comarques i caldrà fer el possible perquè això s'acompleixi. I per a això no hi ha altre camí que l'estalvi i l'eficiència i el foment de les renovables.