Un concert d'una gran obra

Publicat per fxsabate | 15 Mar, 2008

  concert de la Passió segons Sant Mateu de Johan Sebastian Bach a Montserrat el 16 de març de 2008 interpretada per la coral de la URV i l'orquestra Camerart del Maresme.

  La Passió segns Sant Mateu de Johan Sebastian Bach és una de les obres monumentals de la història de la música. El diumenge passat dis 16 de març de 2008 la vàrem interpretar a Montserrat la Coral de la URV  dirigida per Montserrat Ríos i l'orquestra Camerart del Maresme dirigida per Jordi Colomer.

  Quan per estudiar-la l'has escoltat tantes vegades interpretada per professionals, tens tendència a avaluar amb més rigor la feina feta. Esperarem sentir la gravació. El propòsit, repetir-la a Tarragona l'any vinent. AAra que ja la tenim al repertori, aprofitem l'esforç que ha significat la preparació per oferir-la a la nostra ciutat. Això requereix, entre moltes coses, un finançament adequat.  

  Per a qualsevol amant de la música, poder participar en la interpretació d'aquesta obra siginifica una fita important en la vida i és, simplement, una passada

  Notícia el Diari e Tarragona del 18 de març de 2008 referida al Concert a Montserrat de la Passió segons Sat Mateu el 16 de març interpretada per la Coral de la URV i l'orquestra cAmerart del Maresme

  Pàgina 2 del Diari de Tarragona del dimarts dia 18 de març de 2008

  programa del concert de la Passió segons Sant Mateu a MOntserrat el 16 de mar\ de 2008programa del concert a Montserrat de la Passió segons Sant Mateu de la URV el 16 de març de 2008