Petroli al mar: Costa d’entendre

Publicat per fxsabate | 28 Oct, 2007

   

  Costa d’entendre:  

  1 - Que es vessi petroli al mar en ple segle XXI si no és per un accident greu i que aquest arribi a la platja .

   

  2 - Que al lloc on les aigües ja estan abrigades i quan el vaixell petrolier està pràcticament aturat es puguin produir vessaments.

   

  3 - Encara més, que aquests fets es vagin repetint i que en el que portem d’any això hagi succeït en tres ocasions

     

  4  -Que a hores d’ara encara l’empresa no hagi donat més xifra que 470 litres. I que només quan s’han començat a qüestionar aquesta quantitat s’ha dit que aquesta quantitat era la que s’havia vessat inicialment. És gairebé d’EGB que és incontestable que en algun moment del dimarts devien ser 470 litres. Però avui encara no ens han donat cap altra informació ni que sigui aproximada.

   

  5 – Que es pugui atacar el problema d’una emergència química sense disposar de tota la informació. Massa sovint no es vol reconèixer ni aportar informació sobre la quantitat dels productes que surten a l’exterior en un episodi de contaminació. Són consells dels advocats de l’empresa ? Es pensa que així es preserva la imatge de la companyia ?

   

  6 - Que per quantitats com aquestes no disposi tota una refineria de més mitjans per pal.liar o solucionar el problema.

   

  7 – Que hi hagi persones que no entenguin que només amb l’explicació veraç d’allò que ha succeït i, per tant, coneixent-ho tots, es poden abordar les situacions d’emergència.

   

  8 - Que hi hagi persones que no entenguin que només amb l’explicació veraç d’allò que ha succeït i traslladant-ho a l’opinió pública es pot guanyar la confiança de la gent i a la següent ocasió no caldrà que es reclami confiança als ciutadans.

  Els expedients oberts per l'ADministració de la Generalitta i de l'Estat determinaran responsabilitats