BLOC IMNOVA-PSC


PERSONES 'NON GRATES' AQUELLS QUE SOL·LICITIN L'MTC. CRITERI DE "DENSITAT DE POBLACIÓ" PER L'MTC

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 12:00

A dia d'avui, la nostra coalició, ha presentat una moció:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ que presenta el grup municipal IMNOVA-PSC-PM pel proper Ple Ordinari.


EXPOSEM:

 Ha sortit publicada aquesta resolució: Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectúa la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) y su centro tecnológico asociado

La principal raó de ser d’aquest cementiri de residus radioactius és el problema que tenen les empreses que gestiones les nuclears que veuen com les “piscines”, lloc de l’interior del reactor on es guarden els residus de cada central, se’ls estan omplint, i hauran de deixar de funcionar un cop estiguin saturades, temps calculat en 25-30 anys, que es la vida útil i segura que es va establir per les centrals nuclears, per tant l’allargament de la vida útil de les centrals per damunt d’aquest temps, pot crear greus problemes de seguretat, i a la actualitat no està justificat per la rapida expansió de les energies renovables

L’11 de març de 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (resolució 150/VIII; BOP núm. 229 de 17-03-2008), per la qual es rebutja la instal·lació d'un cementiri de residus radioactius al nostre país.

9 municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs-Hospitalet, la població dels quals representa el 79% d’aquest territori, han aprovat mocions de rebuig a aquesta instal·lació.

D’altra banda, degut a la situació geogràfica de Móra la Nova, com a nucli de comunicacions de la zona, tant ferroviari com per carretera. En cas de construir-se el MTC al nostre entorn, es gairebé segur que una part important dels residus que hi aniran destinats, circularan per les carreteres i línies ferroviaries del territori, amb el corresponent perill per a la població, que es veurà exposada de forma innecessària a aquests residus.

 

Tenint en conte que un MTC es absolutament necessari per qualsevol país que generi o hagi generat residus nuclears, l’emplaçament del cementiri nuclear te que ser condicionat per dos factors: 1) el tancament de les centrals una vegada finalitzada la seva vida útil, tenint en conte el factor de seguretat amb caràcter prioritari i de progressiva substitució per energies renovables y 2) Factors demogràfics, es una instal·lació que requereix una demografia molt baixa, circumstancia que no es dona al nostre entorn, com es pot veure del mapa demogràfic que aportem.

MAPA DE DENSITAT D'ESPANYA (2008)

 

Un MTC al lloc on s’implanti provocarà l’increment de l’atur, just al contrari del que ens volen vendre; la mateixa resolució diu que durant la seva construcció es generaran 300 llos de treball i que uns 180 seran per gent de la zona, no diu res dels llocs de treball que seran necessaris pel manteniment de la referida instal·lació, això es té que fer reflexionar, si no es dona la referida informació es perquè, si la donessin, no es vendrà tan nefast producte.

 

Pel contrari, quines conseqüències tindria per una zona el desmantellament d'una central nuclear: 1) Pel desmuntatge de la CN Vandellòs I es van necessitar 10 anys i 2.700 persones, repartides en 63 empreses. Això si que es feina real. 2) El canvi a les energies renovables crearà més llocs de treball que totes les nuclear juntes. 3) Netejar una zona d'elements radioactius, perillosos o tòxics, de segur que produirà un desenvolupament de l'agricultura, el turisme i les indústries netes (quants productes agrícoles porten com denominació d’origen una zona nuclear?; quantes indústries es fiquen prop de les centrals nuclears?, quants operadors turístics fan publicitat de zones nuclears?...les respostes a estes preguntes son obvies i clarificadores del perquè demanem que el MTC s’ubiqui a una zona sense densitat de població; per suposat, indemnitzant als seus habitants (directament) per tal instal·lació, de tal forma que puguin buscar un altre del lloc per viure si es el seu desig.

 


DEMANEM:

  1. Instar al govern central perquè mantingui el criteri de no prorrogar la vida de las centrals nuclears de l’estat espanyol e insti a les empreses elèctriques perquè una vegada es tanquin les actuals instal·lacions, recoloquin al 100% de la plantilla, apostant pel desenvolupament de les energies renovables.

  2. Ratificar la resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya de 11 de març del 2008; (BOP núm 229 de 17- 03 -2008) per la qual es rebutja la instal·lació d’un cementeri de residus radioactius a la nostra Comunitat Autònoma.

  3. Que es modifiqui la resolució de 23-12-2009 i com criteri prioritari per la ubicació del MTC sigui el demogràfic, declarant a la Ribera d’Ebre i tota Catalunya como no idonis per la ubicació d'un MTC, tan per raons demogràfiques com per la voluntat majoritària de la seva població.

  4. Comunicar aquest acord al govern central.

Móra la Nova a 11-01-2010.

--------------------------------------------------------------------------

Així mateix, també hem presentat un PREC:

PREC que formula el grup municipal IMNOVA-PSC-PM:

Ates que:

Les terres del sud en particular, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, i Catalunya en general som un territori altament nuclearitzat (a Catalunya hi ha una ràtio de 0’42MW nuclears per 1000hab.; xifra superior a la d’EEUU, el país amb més nuclears del món, que en té 0’33), i ja hem pagat, i de sobres, la nostra hipoteca nuclear, i no tenim perquè assumir ara els residus radioactius de totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol.

Així ho han posat de manifest els 61 ajuntaments de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, que representen el 67% de la seva població (473.815 habitants), els que han aprovat mocions oficials contra la instal·lació d'aquest cementiri nuclear.

En el mateix sentit contrari al cementiri de residus radioactius s’hi han manifestat 7 dels 10 Consells Comarcals de la demarcació de Tarragona. Entre aquests, els quatre de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, i Terra Alta), i tres del Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, i Priorat).

L’11 de març de 2008 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (resolució 150/VIII; BOP núm. 229 de 17-03-2008), per la qual es rebutja la instal·lació d'un cementiri de residus radioactius al nostre país.

9 municipis de les àrees nuclears d’Ascó i Vandellòs-Hospitalet, la població dels quals representa el 79% d’aquest territori, han aprovat mocions de rebuig a aquesta instal·lació.

Per tot això,

DEMANEM: Que l’ajuntament de Móra la Nova declari persones “non grates” al regidors, de qualsevol municipi de Catalunya, que anant en contra de la voluntat majoritària del territori, votin a favor de d’instal·lació al seu terme municipal del cementeri nuclear o MTC.

Móra la Nova a 11-01-2010

 

 
PRESSUPOSTOS MÓRA LA NOVA 2010

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:32


A-Modificació de crèdits:


Després de les contínues al·lusions per part de l'equip de govern dels grans superàvits dels últims anys, resulta que en el 2009 hem tingut un excés de despesa de 435.800 euros, que han hagut de cobrir amb tot el superàvit acumulat dels anys de prosperitat econòmica.


B-Pressupostos:

1) Com cada any puja
l'IBI de forma excessiva, el nostre alcalde manca a la veritat quan imputa tota la responsabilitat a l'Estat, el nostre ajuntament té la possibilitat de reduir el tipus impositiu i no ho fa. L'hi hem demanat infinitat de vegades i es neguen.


2) Presumeixen d'un increment de la partida d'ingressos i obliden dir que parteix d'aquests ingressos (541.920 euros) són per a executar un nou pou i el finança al 100% l'Estat, governat pel PSOE.


3) Fa ja alguns plens demanem un conserge per al col·legi, se'ns va dir que era absolutament innecessari. Ara en el pressupost surt una dotació per a un conserge, ara és necessari. Celebrem que acullin les nostres idees, malgrat que tinguin dir que són seves i denegar-les en inici.


4) Els vehicles de l'Ajuntament estan en renting, es paga a l'any per ells 87.200 euros, per exemple pel nou Seat Eivissa dels vigilants es paguen 7.400 euros/any i això inclou manteniment i el segur. Un Eivissa nou val uns 12.000 euros, tenint en compte que els cotxes nous no tenen avaries en uns quatre anys, resulta que amb pagar el segur i el canvi d'oli ja tenim el mateix que amb un renting. Quatre anys de renting ascendirien a 29.600 euros. Algú compraria un Eivissa per 29.600 euros, encara que li paguessin el segur i els canvis d'oli durant quatre anys i el llançaria passats els quatre o continuaria pagant 7.400 euros any? .


5) Partida Butlletí Municipal (15.000 euros). Partida publicitat Mes de la Coixa (2.000 €). Demanem el canvi de partides atès que el Butlletí no crea activitat econòmica i un major publicitat de l'alberg pot portar mes turisme i per tant riquesa al poble. Se'ns va dir que no.


6) 5000 euros per a fins socials i 7.800 per un local i un segur per als voluntaris socials que volen reclutar ...i, 11.000 euros per a canviar les cadires del saló de plens. Els vam dir que tot aquests diner es destinés directament a Caritas, atès que com organització la considerem la mes efectiva en la nostra zona; que les cadires podien esperar i que els possibles voluntaris podien col·laborar amb Càrites. Se'ns va dir que no, que Càrites no funcionava a Móra la Nova. El nostre portaveu, que previament va dir que era agnòstic, va afirmar que l'organització Caritas, que depèn de l'Església, és altament eficaç en l'auxili als mes necessitats.


7) Partida festes 130.000 euros. Vam Proposar reduir-la en 40.000euros i destinar-los a dinamitzar la zona econòmicament. Se'ns va denegar.


8) 5000 euros pressupostats per a l'Organisme Autònom de Comunicació. Vam proposar que a l'haver de desaparèixer les TV locals el pròxim any, en el moment que es produeixi tal fet, el diner fos destinat integrament a la ràdio.


9) Neteja de l'escola 32.500 euros. Vam proposar que, mantenint a les persones que realitzen el servei, s'assumís directament per l'ajuntament atès que els costos serien bastant inferiors, sense cap reducció en els salaris dels treballadors. Se'ns va denegar.


En conseqüència amb l'exposat, vàrem votar en contra dels mateixos.


C) Proposta de IMNOVA-PSC:


Per a un autobús interurbà, a càrrec de les noves subvencions previstes per l'estat central, que estableix com criteris per a la seva concessió que generin ocupació estable i desenvolupin noves tecnologies. L'autobús era elèctric, amb estació de recarrega en part solar, recorregut per tota la població cada mitja hora, capacitat 26 plaça, amb accés a minusvàlids, bons anuals molt reduïts, quasi gratuïts. La despesa de l'autobús i les instal·lacions quedava cobert amb la nova subvenció estatal, els costos del manteniment, segur, recarregues electricitat, i nòmines dels dos conductors, que seria necessari contractar a temps complet: 45.000 euros, partida que perfectament podria sortir d'una reducció de la despesa de festes. Beneficis: dos llocs de treball indefinits i dinamització econòmica general, atès que augmenta la mobilitat i per tant l'activitat econòmica de comerços i locals d'oci. D'altra banda ens ficaria al capdavant dels municipis que avancen cap a la modernitat. En la localitat de Figueres funciona un d'aquests autobusos, i ens han comentat que gasta en energia un euro al dia i que va molt bé, sense problemes .


Als representants d'Esquerra els va semblar una bona idea, però no la van considerar oportuna en aquest moment, dient que “existeixen altres prioritats”, sense especificar-les..., i es van abstenir. Per part de l'equip de govern se'ns va manifestar que ja tenien prevista la inversió per a fer obres en el poliesportiu. De nou obres, treball per a sis mesos i misèria futura, a més de no complir els criteris del govern davant el fracàs de l'anterior pla, que va anar a parar tot a obres, que una vegada finalitzades, van tornar a deixar a tot el món en l'atur. Si volem sortir de la crisi hem d'innovar i el nostre ajuntament encara està en la prehistòria.


D) LA DIGNITAT DE CATALUNYA:


Proposta de resolució d'IMNOVA-PSC per a protegir l'editorial de divers diaris, titulada “La dignitat de Catalunya”,en defensa del 'Estatut i dels drets dels catalans. Va ser aprovada per unanimitat.


E) SOUS DE L'EQUIP DE GOVERN:


Es van sol·licitar el que cobren els regidors i càrrecs de confiança. Els d'equip de govern de CIU, oscil·laven entre els 4000 i 10.000 euros (els 10.000 els cobra l'Alcalde), els de l'oposició, ningú passava de 1.300 euros anys. El càrrec de confiança cobrava molt per sobre dels regidors de l'oposició.


F) ENERGIA SOLAR EN TAULADES PÚBLIQUES:


Se'ns va dir que s'instal·larien plaques en el pavelló esportiu i en les naus propietat de l'ajuntament. Anem millorant, a força d'insistir, el nostre ajuntament va aplicant les nostres idees, malgrat tardar anys en fer-lo i fer veure que les idees són seves. En qualsevol cas estem contents, encara que amb retard van millorant i evolucionant cap al futur.

I JORNADA DOCUMENTALS IMNOVA-PSC

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:07

"L'ENERGIA NUCLEAR, EL SEU CICLE I ELS  SEUS PERILLS" 

El proper dissabte dia 19/12/2009 a les 17h, i a la sala d'actes de l'Ajuntament de Móra la Nova, tindrem l'expossició dels "20 anys de l'Accident Nuclear de Vandellòs-I" (Ecologistes en Acció), i a més projectarem els següents videos:

1-  "Falsas esperanzas" (Greenpeace): descriu de forma molt didàctica el cicle nuclear des de l'extracció del mineral, fins l'emmagatzematje de residus.

2-  "Chernobyl, el documental" (Greenpeace):  ens expliquen que va passar a la central ucraniana.

3-  "Vandellòs-I, lo que pudo pasar" (Ecologistas en Acció): amb entrevistes fetes a diferents testimonis, ens descubreixen el que podia haver passat a Vandellòs-I

A continuació podeu veure el cartell de propaganda, en PDF, que anúncia la Jornada:cartel.pptCOHERÈNCIA EN EL DISCURS => POLÍTICS SOSTENIBLES

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:00

FERNANDO CANTOS A LA REVISTA "ENERGIAS RENOVABLES"

Moltes vegades els polítics parlen, proposen, fan interminables declaracions d'intencions..., fins aquí tot molt respectable, és la seva feina!!. Però un discurs pren rellevància i credibilitat quan l'orador aplica a la seva experiència personal allò que vol comunicar a la ciutadania. En aquest "post" veiem a Fernando Cantos a la revista "Energias Renovables", com a un dels primers "guerrillers solars" al instal·lar una placa solar fotovoltaica que introdueix l'energia elèctrica dirèctament a casa seva, on la seva xarxa consumirà en primer lloc, l'energia produïda per la placa. Això pot representar sobre un 10% de tota l'energia consumida a casa seva..., un 10% d'energia neta que ja no produirà cap central de gas, carbó ni nuclear...

En aquest Bloc tenim més d'un POST amb referència a  les energies alternatives, amb preferència per l'energia solar, i Fernando amb aquesta acció demostra que creu amb alló que predica!!.

A continuació reproduïm part de l'article d'aquesta revista, concretament les manifestacions del Fernando: "Pienso que tales energías son el futuro irreversible, por mucho que intereses económicos pongan palos en las ruedas. El Kit Fotónico GS120 es un buen sistema de inicio, se hace preciso concienciar a los gobiernos para que actúen y cambien sus políticas energéticas; para ello, el principio de que si no lo hacen ellos lo hacemos nosotros, los particulares, puede ser útil para llegar al futuro de una forma más rápida."

Ernest Blanch.

 Pàgina 38.

Arxiu en  PDF per la seva lectura:
guerrilla-solar.pdf

-----------------

Revista: Energías Renovables
Noviembre 2009
pàgines 36 a 39.
www.energias-renovables.com
Fundació Terra: www.terra.org/guerrillaA LA "MERDA" LA RIBERA D'EBRE

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:17
Des de fà un temps, llarg, la nostra comarca, La Ribera d'Ebre; està essent venuda, contra la seva voluntat, i obligada a recollir els residus, de tot tipus i de tota la península. Amb això hi posen el seu gra de sorra, com no, els poders fàctics de tota la vida, grans empreses, ben pagats locals, interessats que esperen, covards que no s'atreveixen a protestar, pasotes i babaus enganyats.

 

Fa no gaire ens venien un nou abocador, petit, on les escombraries s'empaquetaven, per a regal i no fa falta mes que veure el vídeo per a veure la realitat, ens han col·locat el pare de tots els abocadors.


Vídeo comparatiu entre la propaganda pro-abocador de telemasos
i la veritat del macro-abocador.

 

Ara, pel que sembla tornen a la càrrega, ens volen fer guardians per sempre del
Sant Grial Nuclear, un dipòsit de residus radioactius, improductiu, perillós i etern; així el dia 27-10-2009 en El País va aparèixer la notícia que Ascó, Vandellòs i Tivissa apareixen com ferms candidats per a acollir el cementiri nuclear, coincideix tal notícia amb les maniobres propagandístiques dels centres atòmics que no paren de contractar gent que no necessiten i repartir diners a tots els estaments socials, esportius, culturals, agrícoles, etc. Agafes una copa de vi i... collons l'ANAV, puges a un bus i...collons l'ANAV, veus un partit d'algun esport local i...collons...l'ANAV i dius...collons...si que reparteixen diners, que voldran...??

 

Si seguim per aquest camí, se sortiran amb la seva, i condemnaran a la nostra comarca a ser un receptor de brossa de tot tipus, i amb això tots els sectors econòmics es veuran perjudicats; malgrat el lema que ara, en plena època de crisi, ens volen vendre els que treuen profit:
sort que tenim la nuclear, sort que som una comarca productora d'energia... solament els falta afegir: sort que sou ximples i mansos...

 

ELS CEMENTIRIS NUCLEARS EN ZONES DESÈRTIQUES, AIXÍ QUE A GASTAR-SE ELS EUROS I A POSAR EN CEMENTIRI NUCLEAR EN UN LLOC IDONI !!

 

Quel vídeo ens serveixi per aprendre com les gasten..., ens venen un petit abocador molt "mono", i ens porten un monstre on s'hi llança de tot, sense cap cuidado ni mirament..., EL MATEIX POT PASSAR AMB EL CEMENTIRI NUCLEAR!!

Fernando Cantos
Ernest Blanch (muntatge vídeo)"QUE N'APRENGUIN!!": DEFENSEM LO FERROCARRIL AMB LA PDF.CAMP

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 11:46

Sobre el tema de les infraestructures ferroviàries, ja ens hem pronunciat prou vegades en aquest bloc, però l'actualitat ens obliga a tornar-hi..., veureu, avui dissabte 17/10/2009 i a l'estació de ferrocarril del nostre poble, s'han concentrat un centenar de persones, pràcticament totes de la Plataforma per la Defensa del Ferrocarril, del Camp de Tarragona (pdf.camp), en defensa de la millora de les estructures ferroviàries de la línia Ribarroja-Reus, de l'increment de freqüències de pas, de la dignitat de les instal·lacions. Resulta que aquesta convocatòria havia estat comunicada oficialment pel sindicat CGT, que hi dóna suport, a l'Ajuntament de la nostra població. Vosaltres heu escoltat algun pregó sobre aquesta concentració?, la resposta és negativa..., algú pensa que l'Alcaldia ha avisat als regidors de l'oposició d'aquesta concentració?..., la resposta segueix essent negativa.


Vídeo resum de l'acte de la PDF.camp

No fa gaire que l'alcalde, en un plenari, votava positivament una moció de IMNOVA-PSC que donava suport a les estacions en perill de tancament de la nostra comarca..., fà temps demanava una doble via (petició absurda per la seva impossibilitat)..., i el dia en que a casa nostra s'hi concentra una gent per demanar precisament això, on hi conflueixen els mitjans de comunicació gràfics i escrits..., aquell dia resulta que ni tan sols es fa pressent cap representant de l'Ajuntament..., cap?, bé podem dir que la població de Móra la Nova si que hi era representada en la figura del regidor de IMNOVA-PSC Fernando Cantos, assabentat per un amic d'aquest acte. Doncs Fernando, Jose Angel Gallego, i l'Ernest Blanch, es pot dir que eren els únics moranovencs que hem participat en aquesta concentració.

Potser les persones que venien al tren esperaven que la gent del poble haguessin acudit a l'estació..., potser hauria estat un suport moral..., no ha estat així per culpa dels nostres dirigents (Sabanza i resta de l'Equip de Govern), que no farà una setmana van anunciar, en sessió contínua, a TV Masos la inauguració d'una passarel·la ornamental..., tambè en sessió continua es va pregona la inauguració..., van fer mil prospectes a tot color, perquè la gent acudís a tal acte i veiès la placa a la que ficava que "el pontet" és obra seva.

Es veu que al Sr. Alcalde i la resta de l'Equip de Govern, els preocupa molt més anar d'inauguracions, tallant banderetes i fer-se la pilota mútuament amb el President de la Diputació de Tarragona, que donar suport a les iniciatives ciutadanes, per temes realment necessaris com són els de la mobilitat entre la nostra població i el Camp de Tarragona. No els preocupa el nostre futur, almenys sinó es poden posar les medalles, i menys encara si qui ho defensa son plataformes ciutadanes i sindicats que no controlen.

IMNOVA-PSCREALITAT O FICCIÓ?: "Centre de divulgació sobre l'energia" a la C.N. ASCÓ

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 19:15

Quan llegeixo notícies com la del Diari "El Punt" del dia 07/10/2009 "La central nuclear d'Ascó pretén obrir un centre de divulgació sobre l'energia abans de l'estiu del 2011", hem sembla entrar en el món Simpson, en lloc de la més crua realitat..., o sigui, el meu enteniment es nega, momentaneament, a creure que la notícia forma part de la realitat, més aviat ho considera dintre dels paràmetres de la sàtira simpsoniana del Sr. Matt Groening. Evidentment a l'instant següent et dones compte que no és cap còmic, sinó una mostra més de la deriva kafkiana que porta la nostra societat.

central nuclear Ascó

Una deriva kafkiana que és tradueix en situacions com: "assumit el canvi climàtic, continuem construint tèrmiques de carbó (Mequinensa)", o bé "tot i constatar l'allunyament dels partits polítics de la societat, continuem amb la mateixa llei electoral i sistema de partits"...

Tornem a la famosa notícia que he destacat al començament..., resulta que l'ANAV pretén dinamitzar, turísticament, la Ribera amb una mena "d'exposició-museu-centre d'interpretació de l'energia", situat a l'entrada de la central..., estan de broma?..., ningú recorda el greu incident d'Ascó I?, ningú s'ha molestat en entrar a la pàgina web del CSN, i contar els incidents dels dos reactors riberencs?. En el primer cas, potser podríem recordar que va ser un incident qualificat, oficialment, com a de Nivell-II en l'escala INES (http://200.0.198.11/comunicados/escala.htm), però que s'hauria de qualificar en el Nivell-III (Incidente importante) al trobar-se partícules fora de recinte nuclear..., un incident quel va haver de denunciar Greenpeace en lloc del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear)..., recordem que tot i que la direcció de la central sabia de l'existència de l'escapament radioactiu, sense conèixer el seu abast, varen autoritzar les visites d'escolars, pertanyents a diversos centres d'ensenyament, al complex nuclear...

Vull fer constar també, les consideracions del Síndic de Greuges de Catalunya sobre l'incident d'Ascó: "El Síndic de Greuges considera que l'actuació dels gestors de la central nuclear d'Ascó en la gestió de l'episodi de la fuita de partícules radioactives del novembre del 2007 'pot haver vulnerat el dret a la seguretat de totes les persones afectades' i 'el dret conjunt de la població a rebre una informació veraç'", noticia publicada al Diari "AVUI+", el 30/09/2009.

Tot això va passar fa, escassament, un any i mig, i ara pretenen muntar, en el mateix lloc, un centre de divulgació de l'energia que, segurament, intentaran sigui visitat per múltiples col·lectius, entre ells els escolars..., i ningú no hi té res a dir en una descarada operació de rentat de cara de l'ANAV??, tornarem a deixar que els menors, els nostres fills, tornin a entrar al complex nuclear??. 

Així mateix, la pretensió de servir com a reclam turístic, enllaça perfectament amb les inexplicables iniciatives turístiques que ofereixen viatges a la planta nuclear de Txernobil.
(http://panorama.laverdad.es/ocio-y-tiempo-libre/490-chernobil-pension-completa)


 http://www.tourkiev.com/chernobyl.php

 

Evidentment que no és el mateix, però segueix la mateixa filosofia d'ignorar el perill d'aquesta tecnologia, el perill inherent a les instal·lacions nuclears. En conclusió, si volen un centre de divulgació sobre l'energia, que no en sóc contrari, que el muntin en un lloc allunyat de les instal·lacions nuclears..., qualsevol activitat humana, hauria d'allunyar-se d'aquestes instal·lacions. En cas contrari, que al final s'obri aquest centre dins la central, doncs suggereixo que a la botigueta de souvenirs tinguin "clauers amb partícula radioactiva", amb la següent llegenda inscrita: "la vida, si curta, dues vegades vida".
 

(El clauer de record) 

------------ 

Ernest Blanch (IMNOVA-PSC) RECOLÇAMENT, SENSE FISURES, A LA CAMBRA DE REUS.

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 13:01

En primer lloc, i per evitar que s'ens acusi d'oportunisme, vull recordar que la nostra coalició, IMNOVA-PSC, ha demostrat estar preocupada per les infraestructures de mobilitat de la comarca. En aquesta línia tenim les mocions pel desdoblament de la N420 fins a Reus, i la més recent de suport a les estacions d'Ascó, Flix i Ribarroja, la primera rebutjada i la segona aprobada. També tenim dos videos sobre la N420 penjats al nostre canal del Youtube.

Una vegada he fet un recordatori, informem que la nostra coalició s'ha possat en contacte amb la Cambra de Reus, per donar suport a les conclusions del seu estudi sobre "La xarxa ferroviaria de les comarques de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp i la Conca de Barberà", estudi que va ser presentat el passat dijous 1 d'octubre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Móra la Nova.

IMNOVA-PSCPA I CIRC (10/09/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 00:23
PA AMB “TOMAQUS I CIRCUS”

Juliol de l'any 2009 desprès de Crist: L'Alcalde i la seva comitiva de regidors es dirigeixen de forma ordenada i en processó a inaugurar les festes majors; en aquesta comitiva anava jo;  de cop i volta em va sorgir una pregunta: Que carat estem fent?,

Recordo tota les peŀlícules de romans de Hol·lywood i em veig entre els nobles romans desfilant davant "el populacho".

 Neró pensava que Roma era seva, per això la va cremar

Després de tal acte es succeeixen molts mes desfilades als quals decideixo no assistir, prenc la iniciativa de convertir-me en el que sóc, una persona comuna fent un treball de regidor i participo en els actes de la festa que m'interessen com un ciutadà anònim.

Quin és el treball d'un alcalde o d'un regidor? Crec que gestionar bé un ajuntament, procurar que els serveis funcionin, que la població tingui el màxim benestar possible i, per damunt de tot, ser just amb tots i respectar la igualtat d'oportunitats.

Perquè serveixen llavors els actes solemnes? per marcar distància entre el poder i el poble? per a semblar més importants? per guanyar vots? No serveixen per res útil, no obstant això, imperen per tot arreu i en el nostre poble encara mes, tan aviat es desfila com els emperadors romans, com el “imperator” i el seu sequit baixen de la seva tribuna i donen pa amb tomàquet als seus súbdits, els quals queden admirats del “poderío” i alhora benevolència dels seus mandataris.

Que aviat oblida l'ésser humà que tots som un simple sac de carn mòbil que quan es pari de moure de forma definitiva servirà de menjar a altres éssers vius (pura transformació de la matèria); que aviat s'oblida que tots soms iguals i que els que molt es disfressen i desfilen,  per a manar, és que no tenen el do de governar amb equitat. Situar-se per sobre dels altres, intentar provocar amb això admiració o por, per a exercir el poder, alerta d'estar en presència de governants poc aptes.

Els meus respectes per als polítics que poc figuren, que treballen en les seves oficines sense presumir del seu treball, que busquen que tot funcioni tan bé com sigui possible en interès de tots, que es preocupen pels mes desfavorits i que surten poc a desfilar i a donar pa amb tomàquet.

Fernando Cantos

IMNOVA-PSC-PMGAROÑA: PRIVILEGIS, MENTIDES I GUERRILLA SOLAR (01/08/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 01:43

Últimament tots o quasi tots els mitjans de comunicació, ocupen part de la seva graella amb el món de l’energia nuclear. Els últims “inputs” han estat provocats pel tancament de la Central Nuclear de Santa Maria de Garoña. Una part d’aquest “soroll” nuclear han estat provocats per les manifestacions de rebuig pel tancament de la C.N. de Garoña, de treballadors de les C.N. de Garoña, Ascó i Vandellòs..., així com la veu d’aïrats sindicalistes clamant contra la pèrdua de més de 1.000 llocs de treball d’aquella C.N. (no hi ha tal pèrdua, veure el final de l’article). Des d’aquí el nostre respecte als llocs de treball dels empleats de Garoña i resta de C.N., evidentment son gent que treballa la seva jornada laboral, que obtenen el seu sou..., com qualsevol treballador d’altres sectors de la nostra economia.


 CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA

Però en un moment en que l’economia s’ensorra, un moment en el que centenars d’empreses tanquen portes, i milers de treballadors es queden sense feina i sense que cap administració els hi faci cap pla de rescat ni d’altra mena..., dic en aquest marc social, és el moment adequat per realitzar aquest tipus de manifestacions??, que existeix un dret més gran d’aquest sector sobre d’altres??..., es cert quel sector de l’automòbil també les ha fet, i alguna cosa han aconseguit..., però una C.N. vella i amb 38 anys de funcionament no és el mateix que una fàbrica de cotxes, no tenen el mateix risc per a la població. La fàbrica de cotxes, si falla alguna maquinaria per vellesa, no s’emportarà pel davant a centenars o milers de ciutadans..., per tant no podem parlar del mateix dret a subsistir de l’empresa, SUBRAYO “DE L’EMPRESA”.

Que les C.N. tenen una data de “finish” és lògic, que ningú l’hagi determinat desprès de 50 anys de tecnologia nuclear ja no ho és tant. Tot i això el criteri d’obsolescència industrial seria una bona aproximació, que no la millor. Aquest criteri ens portaria a un màxim de 40 anys de funcionament, però donat que el dit “lobby nuclear” s’oposa a l’establiment d’aquest i de qualsevol criteri de tancament, fem un exercici d’imaginació i pensem en quines conseqüències tendrien, una fallada màxima en una fàbrica de xocolata, i una fallada màxima en una C.N.:

Fàbrica de xocolata: “explosió de la caldera”..., la xocolata trenca el confinament i s’escampa per l’exterior... Danys materials: caldera trencada...Danys personals: risc d’estrenyiment per la ingesta descontrolada de xocolata gratis per la població civil.

Central Nuclear: Fusió del reactor..., el combustible trenca el confinament i s’escampa per l’aire i l’aigua...Danys materials: instal·lació energètica inutilitzada, i comarca inutilitzada per milers d’anys. Danys Personals: irradiacions de diferents intensitats tant pel que fa als treballadors com la població civil de la comarca.

Alguns diran que aquest exemple és tendenciós, altres impossible i exagerat…, evidentment que és simplista i no està basat en cap dada seriosa, però sembla versemblant que les conseqüències d’un accident industrial causat per l’obsolescència de la maquinaria, serien molt diferents en un cas i l’altre.

Quines conclusions en podem treure??, doncs que si bé tenim que procurar no deixar a l’atur als treballadors del sector nuclear, les empreses que en tenen l’explotació han de tenir en compte que les centrals arribaran a un “finish”, i que s’haurà de reconvertir a la massa treballadora, primer pel desmantellament, i desprès en producció d’energia “neta”, que segons totes les informacions “mediàtiques”, són les que més llocs de treball estan crean actualment.


 CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA

Per últim, respecte als comentaris, bastant maliciosos, dels "pro-nuclears", que fan referència a la pèrdua de desenes o centenars de llocs de treball en cas de tancament d'una central nuclear, reprodueixo part d'un article del periodista Clemente Álvarez, respecte al tancament de Zorita:

"En la sala de control de la central nuclear de José Cabrera (Zorita) son todavía muchos los instrumentos y pilotos encendidos. Han pasado más de tres años desde aquel 30 de abril de 2006 en el que, a las 23:30 de la noche, se apretaron a la vez los dos botones rojos que desconectaban para siempre esta planta atómica en Guadalajara..."

"Cuando dejó de producir electricidad esta pequeña central de la cúpula roja trabajaban en ella 120 empleados de plantilla y 125 de contratas. Hoy siguen haciéndolo 55 de plantilla y 125 de contratas..."

"No se ha quedado nadie en paro, asegura sentado en su despacho Pablo Díez, jefe de la central, que explica que cerca de 60 trabajadores fueron recolocados en otros puestos del Grupo Unión Fenosa, como plantas de ciclo combinado u oficinas en Madrid, y además hubo unas pocas prejubilaciones voluntarias..."

"¿Cuales son los efectos de haber cerrado esta planta nuclear en los pueblos más cercanos? La segunda parada del viaje es en el municipio de Almonacid de Zorita (de 840 habitantes), a cinco kilómetros de la central. Hasta ahora, en los tres años que han pasado desde que se apretasen los dos botones rojos que desconectaron el reactor no parece que hayan cambiado aquí mucho las cosas. 'De momento no se ha notado, porque no ha habido muchos despidos y se dice que con el derrumbe habrá incluso contratos para más gente', contestan desde el otro lado de la barra del bar La Torre..."

GUERRILLA SOLAR:

Resulta evident que les grans empreses elèctriques són una font de poder econòmic important que poden exercir importants pressions sobre el poder polític per a mantenir el seu estatus, és a dir, produir l'energia pels sistemes que ara per ara els resultin més barats i que els permeten mantenir els seus monopolis energètics.

El desenvolupament de l'energia eòlica i fotovoltaica és molt difícil de monopolitzar i per tant petites i mitjanes empreses poden entrar en el sector i competir amb les grans companyes elèctriques; és aquesta la causa principal per la qual aquestes aposten pels vells sistemes de producció basats en combustibles fòssils i en l'energia nuclear. Aquesta situació ha de canviar i si els governs no prenen la iniciativa, hauríem de ser els ciutadans els quals, a poc a poc, plantem cara, i busquem l'autosuficiència energètica basada en energies netes. Tots coneixem a una o altra persona que té un habitatge aïllat i que ha hagut d'instal·lar sistemes fotovoltaics i eòlics per a proveir-se d'energia, l'únic problema és que ara per ara és car, donada l'escassa competència originada per les traves que es posen a aquests sectors. Si el ciutadà aposta per anar substituint el seu consum elèctric, per sistemes autònoms solars i eòlics aliens a la xarxa elèctrica, a la recerca de l'autosuficiència energètica individual, de segur que en un futur no molt llunyà la major part dels habitatges seran autosuficients energèticament.

En el moment que dotar a un habitatge de plaques solars o petits generadors eòlics, sigui equivalent a la compra d'un electrodomèstic, s'haurà guanyat la batalla als interessos econòmics de les grans companyes elèctriques, que haurien d'adaptar-se als nous temps i deixar de ser depredadores dels ecosistemes, els quals danyen de forma directa o col·loquen en situacions d'alt risc. Avui la tecnologia aplicada a les energies alternatives es molt avançada, ja no és possible fer marxa enrere, hem d'aprofitar l'energia il·limitada i neta que prové del sol i del vent.

Es recomana visitar la pagina web de la fundació Terra (www.terra.org) que ha estat pionera en el desenvolupament de la idea abans exposada, és a dir, en la reducció del consum elèctric domestic, basat en un sistema fotovoltaic de fàcil instal·lació.

ERNEST BLANCH
FERNANDO CANTOSPER COMBATRE LA CRISI, O SIMPLEMENT BUSCANT VOTS (11/07/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 11:48

NOTICIA (El Punt 27/06/09): "El ple de Móra la Nova va aprovar dijous una sèrie de mesures extraordinàries per combatre els efectes de la crisi, després de tancar el pressupost del 2008 amb un superàvit de gairebé 830.000 euros. Així, el consistori ampliarà la subvenció a Càritas amb 4.000 euros més, i la regidoria de Serveis Socials impulsarà una borsa de voluntariat social. La regidora de Cultura subvencionarà els llibres de text i augmentarà el fons de la biblioteca del centre, amb un ajut de 4.500 euros. L'Ajuntament i CCOO oferiran cursos de formació per a persones desocupades, amb un ajut de 6.000 euros. A més, es destinaran 150.000 euros a millorar les voreres del carrer Major, una obra que executaran empreses del poble."

 

La proposta la va fer CIU i des d'IMNOVA-PSC l'acceptem pel vell principi de val més això que res. Ara, van quedar atònits atès que al debat del pressupost realitzat al desembre de 2008 des d'IMNOVA-PSC vam proposar destinar 186.000 euros a: 10.000 euros a subvencions per entitats benèfiques del poble, 40.000 euros per a la gratuïtat o semi-gratuïtat dels llibres escolars i ajudes al transport escolar i 136.000 euros a diverses mesures per combatre l'atur, entre elles la contractació directa de persones per a dotar de nous serveis al poble (el desglossament de la nostra proposta està publicat en la nostra revista repartida recentment). A TOTES AQUESTES PROPOSTES, ELS REGIDORS DE CIU ENS VAN DIR QUE NO, QUE NO HI HAVIA DINERS; ARA RESULTA QUE, 6 MESOS DESPRÈS, RECONEIXEN QUE DISPOSEN D'UN SUPERÀVIT DE 830.000 EUROS I, FINS I TOT AMB AQUEST SUPERÀVIT, ADOPTEN MESURES ANTICRISI QUE PODEN QUALIFICAR-SE DE RIDÍCULES I INSUFICIENTS. DAVANT LA CRISI TOT EL SUPERÀVIT ES TE QUE DESTINAR A FACILITAR LA VIDA A LA NOSTRA POBLACIÓ, EN ESPECIAL ALS QUE MES HO NECESSITIN.

Fernando Cantos"MORAPOLÍTIC", EL JOC DE LA LEGISLATURA (02/07/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 23:43

IMNOVA-PSC REPARTEIX EL MORAPOLÍTIC AMB L'EXEMPLAR Nº 15 DE LA SEVA REVISTA:

 

La coalició IMNOVA-PSC de Móra la Nova, ha confeccionat i repartit el JOC MORAPOLÍTIC, amb el nº 15 de la seva revista.

El MORAPOLÍTIC, és un joc tipus MONOPOLY, personalitzat amb les places i carrers de Móra la Nova, i tematitzat amb la política municipal. També podeu observar caselles amb el nom d’institucions i resta de societat civil, i en les caselles de premi o càstig i trobareu els fets més polèmics que hem tingut a la nostra població i comarca. Els jugadors han d’agafar el ROL d’un dels tres partits presents en el plenari del nostre Ajuntament: CiU, ERC, IMNOVA-PSC. A partir d’aquest ROL, s’anirà tirant el dau per recòrrer els carrers de Móra la Nova fent “mítings” (el joc ens col·loca en mig de la campanya electoral de 2011) i suman els vots de cada carrer, o restan vots si el carrer no es nostre. El ciutadà percebrà els instruments que la política municipal de l’equip de govern té al seu abast, i que utilitza de forma totalitària, per exemple el Butlletí Informatiu Municipal, casella del joc que en cas de caure l’equip de govern el beneficia, i en cas de caure un partit de l’oposició (IMNOVA-PSC, ERC) el perjudica…, en el mateix cas es troben les caselles de la TV Municipal, la Ràdio, el Consell Econòmic i Social…Es poden trobar caselles de les institucions i resta de la societat civil. Així mateix l’equip de govern també tindrà caselles que els perjudiquen, per exemple “La Contramanifestació”, “Gasificadora”, “Cementiri Nuclear”…


Amb aquest joc la coalició no pretén banalitzar la política, tot al contrari, volem apropar-la al ciutadà amb un mètode a la vegada didàctic i entretingut, un JOC. Esperem que la ciutadania s’ho prengui com el que és, un entreteniment, però que a la vegada s’hen doni conte de les circumstàncies que conformen la política municipal, i sovint passen desapercebudes i, en definitiva s’impliqui més en la política local.


Es la primera vegada que es confecciona un joc polític com aquest a les nostres contrades, i es reparteix a tota la població.


Móra la Nova, 2 de juliol de 2009.
Signat: Fernando Cantos Viñals.

 IMNOVA-PSC ENTREGA ELS 14 EXEMPLARS DEL SEU BUTLLETÍ INFORMATIU A L'ARXIU COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE (12/05/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 20:54

El passat divendres 8 de maig, membres de la coalició IMNOVA-PSC es van desplaçar fins l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, amb motiu de fer entrega de tots els exemplars del seu Butlletí Informatiu, des de el primer exemplar editat per IMNOVA en solitari, fins l'últim exemplar de la coalició. La intenció és la de la conservació d'una revista amb 14 exemplars, des de el 2003 fins l'actualitat, que reflexa un punt de vista del dia a dia polític de la població de Móra la Nova, i fins i tot, en ocasions, de la Ribera d'Ebre.

La entrega la van fer els dos regidors de la coalició, Fernando Cantos, i Francesc Sanahuja, i Ernest Blanch membre de la coalició (edició i maquetació de la revista). Gerard Mercadé, director de l'Arxiu va agrair l'aportació, destacant la importància que té la conservació de documents, com aquesta revista, que reflexen fets i opinions per a les generacions futures, facilitant l'estudi de la nostra realitat. Tot seguit es va realitzar una visita a les instal·lacions de l'Arxiu, de la mà del Director del Centre, Gerard Mercadé qui explicà als membres de IMNOVA-PSC les principals característiques del Centre, així com els Fons de que disposa actualment.ALGUNES IDEES PER A SORTIR DE LA CRISI A LA RIBERA D'EBRE A ADOPTAR A NIVELL COMARCAL, AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS POBLES EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ. (24-04-2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 14:53

TURISME: potenciació d'un càmping públic comarcal. Servei de vigilància fluvial els mesos que és navegable; compra d'un microbús i un remolc per a remuntar piragües, compra de piragües i bicicletes per a llogar, contractar guies d'esports d'aventura i tècnics en turisme; contractar algunes persones de personal auxiliar, senyalitzar, tan bé com sigui possible, els camins, indicant el paratge al que es dirigeixen i el poble mes pròxim a cada punt, realitzar promoció publicitària en ciutats pròximes (Barcelona, Saragossa., etc), especialment a les TV locals, fer una guia amb tots els llocs a visitar de la Ribera i comarques pròximes, així com una relació de tots els hotels i restaurants. Una vegada el turisme adquireixi un dinamisme el sector públic podrà anar donant pas al privat i a la creació de nous llocs de treball.

  

ENERGIA.- Impulsar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nivell de tots els edificis públics de la Ribera. Ajudar als particulars, mitjançant crèdits tous, que progressivament vagin dotant els seus habitatges de plaques solars. L'energia fotovoltaica representa el futur i el seu impuls crearà llocs de treball per a la seva instal·lació, manteniment i possible fabricació d'equips. Publicació d'una borsa de vehicles privats amb rutes fixes a l'efecte que les persones que ho desitgin que puguin compartir despeses de desplaçament. Millorar el transport públic a nivell de tota la comarca.

 

INDÚSTRIA.- Potenciació dels polígons industrials existents i de futura creació, però amb indústries que no comprometin el nostre futur i no perjudiquin al sector turístic i l'agricultura. Creació de vivers d'empreses als dos polígons projectats. Contractació de personal especialitzat per part de l'administració a l'efecte d'ajudar a les empreses a la cerca de nous mercats per l'exportació de productes, i la cerca de matèries primeres per la producció.

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS.- Gratuïtat dels llibres escolars a tots els nivells que es cursen en la Ribera, es deu crear-se un banc de llibres de segona mà i crear un fons públic per a la seva reposició. Donar garanties als propietaris d'habitatges que lloguin a baix cost. Crèdits públics sense interessos a les famílies que passin per dificultats econòmiques. Crear un alberg públic per a acollir a les persones empadronades en la Ribera que es trobin en situació de pobresa extrema. Potenciar el treball dels assistents socials per a l'ajuda immediata de les persones que tenen perill d'exclusió social.

Dir que es tracta simplement d'idees, que poden no funcionar, però es fa precís intentar per a sortir de la situació actual, esperant que els comentaris que seguiran a la publicació d'aquest article en el nostre bloc ho siguin amb caràcter constructiu, manifestin els pros i contres que veuen en la meva petita aportació i aportin noves idees que puguin ser útils per a millorar. Al meu entendre cada comarca hauria de trobar les millors solucions per tirar-la endavant.

 

 

Fernando Cantos Viñals

IMNOVA-PSC-PM

 

 

 "1970: Bienvenido Mr.....; 2009: No s'en vagi, Sr. Atom?" (22/03/2009)

POLÍTIC — Publicat per imnopsc @ 21:08

39 anys..., tota una vida en zona nuclear. Si ho recordem la cosa va començar, primer amb enganys (la fàbrica de xocolata), desprès amb protestes populars, i es va acabar la la imposició del Règim. El 1984, va començar a operar la Central Atòmica Ascó I, i dos anys desprès Ascó II.

Els anys de construcció de les dues centrals van ser anys de glòria, d'abundància...efímera. Ho recordo perfectament. A casa teníem un negoci familiar que hem va permetre veure el nivell de despesa, i per tant adquisitiu, de les famílies en aquell temps..., molt alt!!. Però una vegada les empreses contractistes de la construcció de les centrals van anar marxant..., el poble es va anar buidant, i la gent es va quedar sense feina...,el nivell adquisitiu va baixar fins i tot a nivells més baixos que en l'època pre-nuclear.

Que havia passat?, on eren les promeses de indústries que vindrien a la Ribera gràcies a un Kwh. més barat?, o gràcies als ajuts que rebrien els municipis nuclears?, com és que amb unes centrals nuclears a ple rendiment, la comarca no arrancava?. Dels Polígons Industrials de la Ribera, solament el de Móra la Nova va créixer, però bàsicament amb empreses locals, (excepte el SuperMercat).

Tenim uns espais naturals, i uns recursos històrics que en altres llocs portarien molt més turisme. Actualment la indústria turística a la nostra comarca és testimonial.

riu ebre

Preguntem-nos que passa?, perquè no hi tenim indústria, turisme...??... Una teoria podria ser l’excessiva acumulació d’indústries potencialment perilloses a la nostra comarca. L’empresa que pugui escollir entre una zona nuclear, com la nostra, i qualsevol altra que no tingui aquest problema, i a més segurament millor comunicada, no ho dubteu... no escollirà la nostra comarca!, i pels que dubteu rés millor que anar a veure l’estat d’ocupació del polígon d’Ascó. Respecte al sector turístic, a banda que no existeix una infraestructura comarcal adequada, el turista, encara que sigui de forma inconscient, ja no contemplarà com a destinació una comarca amb problemes ambientals, més si són d’origen radioactiu.

Amb aquesta argumentació, podem dir que tot i que l'ANAV ha inundat de subvencions aquesta comarca, ens interessa acollir més indústria nuclear?..., o bé ens interessa desenvolupar altres tipus de indústries, i anar abandonant el model NUCLEAR??.
Doncs si llegiu el títol d'aquest article, bé la segona part del títol, sembla que actualment hi ha molta gent amb capacitat d'influir sobre la societat, que s'apuntat al dit "Lobby Nuclear", alcaldes, dirigents sindicals, delegats de govern...., gent que, no contents amb l'actual situació de desequilibri energètic, de desequilibri solidari, i de desequilibri de desenvolupament en que es troba la nostra comarca, una comarca que és la que té el PIB més alt de Catalunya i a la vegada és la quarta en nivell de pobresa de les famílies, deia que no contents amb això, ara s'han apuntat a l'intent d'encolomar el "Magatzem Temporal Centralitzat" o altrament dit "Cementiri Nuclear" a la nostra comarca, o a la del Baix Camp, dit d'altra manera de col·locar-lo a la zona nuclear d'Ascó o a la de Vandellòs. Per això lo del "no s'en vagi Sr. Atom?" (en clau irònica, es clar!), doncs si aquest lobby nuclear s'en surt, aleshores serem nosaltres els que no ens en sortirem. Això si, no caldrà treballar per viure, solament cobrant el que ens toqui de la subvenció podrem anar passant...quina vida oi?.

No sé vosaltres, però jo prefereixo lluitar i fer-me el meu propi futur, fent crèixer “Positivament” la nostra comarca, que viure de subvencions, i acabar d’enterrar la Ribera.

Sembla una reflexió negativa, derrotista, però que vol encoratjar a la gent, per afrontar aquest temps difícils que ja tenim a sobre, perquè no es deixin convènçer per promeses de feina i diners fàcils, però que solament representaran allò de pa per avui, i gana per demà.

 

Ernest Blanch

IMNOVA-PSC

 


Powered by LifeType