BLOC IMNOVA-PSC


HORA D'ACOLLIDA MATINAL AL TRES D'ABRIL (04/07/2008)

General — Publicat per imnopsc @ 13:15

 

Actualment, els membres de les famílies no tenen els mateixos ROLs que les de fa unes dècades. En aquelles famílies, habitualment la dona, estava al càrrec de la casa i dels fills, sense tenir una ocupació laboral. Així doncs tenir cura dels fills de curta edat, no era un problema per la família.

A l'actualitat i degut a l'endeutament familiar per compra d'habitatge, o a l'encariment de la vida, és molt habitual que els dos cònjuges treballin fora de casa, per poder arribar a final de mes. Per això, és bàsic el concepte següent: "Conciliació de la vida laboral i Familiar". Perquè és bàsic?, doncs perquè en les famílies actuals és molt difícil que un dels cònjuges s'encarregui dels fills sense quedar perjudicat en l'àmbit laboral, bé per haver de fer una jornada atípica, o una mitja jornada. En altres casos s'ha de buscar una persona que porti els nens al col·legi, o els vagi a buscar.

El nostre Col·legi disposa actualment d'un menjador, i uns monitors que tenen cura dels nens de les 13h. fins les 15h. D'aquesta manera tenim que solament hem de portar-los i recollir-los a les 9 del matí, i a les 17h de la tarda. Tot i així, aquet horari massa vegades no és conciliable amb l'horari laboral. El Departament d'Ensenyament té previstes unes subvencions, perquè les AMPA de les escoles puguin donar el servei d'acollida matinal, és a dir que els nens es poden deixar al Col·legi des de les 8h, on hi haurà un o més monitors que en tindran cura fins les 9h.

El nostre grup municipal, IMNOVA-PSC, considera quel servei d'acollida matinal és molt interessant per moltes famílies que d'aquesta manera podrien veure conciliades la vida laboral i familiar en un grau més alt que en l'actualitat. No s'hauria de molestar als avis, no s'arribaria tard a la feina...

Aquestes subvencions, com ja hem dit, les atorguen a les AMPA dels Col·legis, o sigui que són aquestes entitats les que les han de sol·licitar. Pot donar-se el cas que l'AMPA no tingui els mitjans organitzatius, o econòmics, per poder donar aquest servei, tot i la subvenció. Per aquest motiu el nostre grup municipal va portar aquesta cuestió al Plenari Municipal, per veure si l'Ajuntament podia incentivar, amb mitjans humans, materials o econòmics a l'AMPA del Col·legi Tres d'Abril perquè pugues donar aquest servei el proper curs 2008-2009. En aquest cas el pagament del servei s'hauria de realitzar íntegrament des de l'Ajuntament, donat quel termini per sol·licitar la subvenció ja havia passat sense que s'hagi demanat aquest servei des de la nostra AMPA. Tot i això, la quantitat que l'Ajuntament hauria de destinar al servei seria d'una sisena o setena part d'un sou per monitor. Si tenim en compte que fins a 20 nens es dedicaria un monitor, doncs la quantitat no passaria de 2.000 € per monitor/curs. I hauríem d'estar a l'aguait per demanar la subvenció pel curs 2009-2010.

A nosaltres ens sembla un servei que segurament tindria amplia demanda i solventaria molts problemes a les famílies.

Que va dir la Regidora d'Ensenyament Irene Carbó?..., doncs que ells ja informen a l'AMPA de totes les subvencions que es donen, i que segurament aquest servei no tindria èxit, doncs no ha sigut demandat per ningú. També va informar que s'havia demanat la subvenció corresponent a "Escoles Obertes al Juny o Setembre". Al nostre grup ja li sembla bé que s'hagi demanat "Escoles Obertes...", però això solament soluciona la primera quinzena del més de setembre, i solament durant quatre hores al matí..., la resta de l'any rés!!. Nosaltres pensem que aquest servei s'ha de implementà, i desprès de segur que tindrà clients. Això és com el menjador, si no es té no es demana..., però si el servei existeix, doncs s'acaba utilitzant.

A veure, un "AMPA" no és igual que qualsevol altra associació del poble. Un "AMPA" desenvolupa una funció social que d'altra manera s'hauria de fer des de l'Administració, segurament des de la local. Les funcions de d'un "AMPA" són importantíssimes, son clau en el desenvolupament dels nens, i en facilitar la tasca dels pares en les seves obligacions educatives. Com a comentari a banda, es pot facilitar l'adquisició de llibres gratuïts o a baix preu, i així col·laborar amb l'economia familiar.

Seguim amb l'exposició de les funcions de les "AMPA". En concret hi ha un punt que considerem "greu" amb l'actual AMPA..., resulta que la regidora d'Educació Irene Carbó, també forma part de la Junta Directiva de l'AMPA. En primer lloc, això no està prohibit per la legislació referent a les Entitats i Associacions, però a ningú se li escapa que aquesta situació pot donar lloc a situacions equívoques com a mínim, i en últim cas, pot arribar a condicionar l'actuació de l'AMPA. Com ja hem dit l'AMPA realitza una funció social importantíssima, i per fer-la adequadament i en llibertat, s'ha de veure lliure de qualsevol pressió o lligam amb qualsevol Administració, sobre tot amb la local ja que és la més pròxima al ciutadà, i la que més pot influir en aquest cas.

Amb l'anterior reflexió no estem afirmant que l'AMPA del nostre col·legi estigui dirigida per l'Administració local, però sí que la presència d'una regidora, i en concret la d'educació a la seva JUNTA DIRECTIVA, no és apropiada.

Última reflexió..., a qui pot perjudicar un servei d'acollida matinal al Col·legi Tres d'Abril?. Sembla que a ningú!. Doncs perquè no es fa?.

IMNOVA-PSC


Powered by LifeType